Trebamo da znamo - Inicijativa za zakonito trošenja sredstava za održavanje zgrada u Vitezu

U Vitezu se stvari pokreću sa mrtve tačke

„Problem upravljanja i održavanja zgrada u Vitezu sada smo podigli na javni nivo“, ističu iz neformalne grupe građana „Trebamo da znamo“.

„Trenutno smo u završnoj fazi aktivnosti za elektronsku evidenciju uplata naknada, investicionih i drugih troškova sredstava za održavanje zajedničkih dijelova zgrada u Vitezu“, istakao je direktor JSP Vitez stan, Dragan Marin, na današnjem sastanku sa predstavnikom CCI i neformalne grupe građana „Trebamo da znamo“, koji je održan u prostorijama JSP „Vitez stan“.

„Na taj način će svaki ulaz, zgrada , koja je izabrala svog predstavnika etažnih vlasnika, imati uvid u sve uplate i troškove, a detaljan izvještaj će se dostavljati jednom godišnje na uvid“ , dodao je  direktor Marin. Zbog nedostatka ljudskih i materijalnih kapaciteta nije moguće izdavati  izvještaje o stanju  na računima etažnih vlasnika  mjesečno ili tromjesečno, nego smo za sada odlučili da to bude na godišnjoj razini , ali svaki predstavnik ulaza ili zgrade može dobiti informaciju o stanju na računu  direktno u prostorijama JSP „Vitez stana““, zaključio je Marin.

Trenutno, sve informacije o procesu upravljanja i održavanja zgradama u Vitezu, etažni vlasici mogu dobiti u prostorijama JSP „Vitez stan“ i na Facebook stranici „Vitez stan“.

Da se stanje u ovoj oblasti pokreće sa mrtve tačke govori i činjenica da je krajem aprila Općinsko vijeće Vitez donijelo Odluku o davanju saglasnosti na Plan rada JSP „Vitez stan“ za 2021. g., sa Zaključkom da se zadužuje Služba za opću upravu da zajedno sa JSP „Vitez stan“, u roku od 30 dana, izradi analizu  o broju ulaza u zgrade, te koliko ulaza zgrade ima svoje predstavnike, što je zakonska obaveza.

Na današnjem sastanku direktor Marin je predložio da se u ovaj proces uključi pomenuta neformalna grupa građana te da se na Facebook stranici grupe „Trebamo da znamo“ objavi  poziv etažnim vlasnicima zgrada da što prije izaberu svog predstavnika i na taj način ispune svoju zakonsku obavezu. Isto tako da se sve važnije obavijesti na Facebook stranici „Vitez stan“ preuzimaju i objave na stranici grupe, jer je očigledno da puno više građana Viteza prati stranicu „Trebamo da znamo“.

„Problem upravljanja i održavanja zgrada u Vitezu sada smo podigli na javni nivo, sve se više priča na tu temu, imamo blizu 1000 pratilaca Facebook stranice , ali još puno toga treba da urade odgovorni za ovaj proces, pogotovo općinska uprava, koja mora ovu temu posmatrati kao jedan od prioriteta građana Viteza“,  izjavila je Željka Brkić, članica grupe.

Grupa planira početkom juna organizirati okrugli sto u Vitezu na temu „Zašto su nam zgrade zapuštene? – Prepreke i šanse u procesu upravljanja zgradama“,  na koji će biti pozvani svi odgovorni u lancu upravljanja zgradama, od predstavnika resornog kantonalnog ministarstva i općine Vitez, do direktora JSP „Vitez stan“.

Okrugli sto će biti prilika da se otvoreno i argumentirano porazgovara o preprekama u upravljanju zgradama, odgovornosti svih u lancu upravljanja, da se dobiju prijedlozi i  garancije kako unaprijediti sistem upravljanja zgrada, i odgovori na pitanja: zašto u proračunu za 2021. g. nema sredstava za veće popravke i koji su modeli povlačenja sredstava iz fondova ili apliciranja projekata iz ove oblasti.

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije