STOP neakreditovanim fakultetima - inicijativa neformalne grupe mladih RS

NOVI ZAKON ZNAČAJAN JE KORAK KA ISPUNJENJU CILJA GRUPE „LICENCIRANE I AKREDITOVANE VISOKOŠKOLSKE USTANOVE – VALIDNE I PRIZNATE DIPLOME“

Nakon usvajanja u Narodnoj skupštini i objave u službenom glasniku, 18. jula stupio je na snagu novi Zakon o visokom obrazovanju RS.

Među brojnim novinama, u odnosu na prethodni zakon, je i stroži odnos prema akreditacijama, koji će za sve visokoškolske ustanove, od sada, biti obavezne.

Značajan je to korak prema cilju neformalne grupe studenata koja vodi kampanju za rješavanje problema izdavanja diploma od strane neakreditovanih visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj. A koja je i u nedavnom uličnom akcijom u Doboju upozorila javnost na problem nelegalnog rada fakulteta i izdavanja diploma od visokoškolskih ustanova koje nemaju adekvatne dozvole za rad, odnosno nisu licencirane i akreditovane.

“U pripremnim istraživanjima i analizom pravne regulative, utvrdili smo da ne mali broj visokoobrazovnih ustanova u cijeloj BiH radi bez odgovarajućih licenci, kao prvog koraka za akreditaciju, kao i akreditacija. Takođe i da time izdaju nevalidne diplome, iako prema Okvirnom zakonu o visokom obrazovanju u BiH, samo akreditirana visokoškolska ustanova izdaje akademske stupnjeve i diplome”, riječi su člana grupe Dajane Nikolić.

Novousvojenim zakonom, u čijem članu 40. je navedeno: „javne isprave mogu izdavati samo akreditovane ustanove“, trebala bi, dakle, biti prekinuta dosadašnja praksa izdavanja diploma od onih koji nemaju akreditaciju.

„Osim toga što se obezbjeđuje i garantuje validnost diploma, od priznatih i akreditovanih fakulteta, raduje nas i što su novim zakonom propisani praktični rad i stručna praksa kao obavezni, sastavni dio nastavnog procesa“, kaže član grupe Emina Isić.

Grupa „Licencirane i akreditovane visokoškolske ustanove – validne i priznate diplome“ najavljuje da će, u narednom periodu, pratiti implementaciju ovog zakona. I preduzimati i druge aktivnosti u cilju povećanja vrijednosti visokoškolskih diploma na tržištu rada.

Pogledaj više