STOP neakreditovanim fakultetima - inicijativa neformalne grupe mladih RS

7 visokoškolskih ustanova iz RS nije upisano u registar Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta u BiH

U registru Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH svega je sedam visokoškolskih ustanova iz RS sa važećom akreditacijom, za četiri su Rješenja o akreditaciji istekla, a čak sedam nije uopšte upisano u registar, a nalaze se u registru Agencije RS. Što ukazuje na dugogodišnji problem, koji, očigledno, nije otklonjen ni nakon početkom maja održanog sastanka predstavnika ove dvije agencije.

Neformalna grupa studenata „Akreditovane visokoškolske ustanove – priznate diplome” privela je kraju istraživanje o statusu koje u Agenciji za visoko obrazovanje RS i Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH imaju registrovane visokoškolske ustanove u RS, sa zaključkom da ih čak sedam nije upisano u državni registar.

Visokoškolske ustanove upisane u registar Agencije za visoko obrazovanje RS za koje je završen postupak reakreditacije su Univerzitet za poslovne studije Banja Luka, Visoka škola Banja Luka College, Nezavisni univerzitet Banja Luka, Univerzitet u Banjoj Luci, Univerzitet u Istočnom Sarajevu i Univerzitet Sinergija, Bijeljina. Status akreditovanih, odnosno sa važećom akreditacijom, imaju i Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka i Visoka poslovno tehnička škola Doboj. Završen postupak akreditacije je za Visoku medicinsku školu Prijedor.

S druge strane, u postupku akreditacije je Univerzitet “Bijeljina”, Bijeljina, u postupku reakreditacije Visoka škola za uslužni biznis Istočno Sarajevo – Sokolac i Panevropski univerzitete Apeiron, Banja Luka.

U provjeri preduslova za reakreditaciju su Visoka škola za primjenjene i pravne nauke ”Prometej” Banja Luka i Slobomir P Univerzitet. U postupku provjere preduslova za akreditaciju su Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo, Visoka škola “Koledž kozmetologije i estetike” Banja Luka, Visoka medicinska škola zdravstva Doboj i Visoka škola za ekonomiju i informatiku Prijedor.

Međutim, u registru Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH svega je sedam visokoškolskih ustanova iz RS sa važećom akreditacijom, za četiri su Rješenja o akreditaciji istekla, a čak sedam nije uopšte upisano u registar, a nalaze se u registru Agencije RS. Što ukazuje na dugogodišnji problem, koji, očigledno, nije otklonjen ni nakon krajem aprila održanog sastanka predstavnika ove dvije agencije.

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH i Agencija za visoko obrazovanje RS sastale su se 29.04., u Banjaluci, kako bi otpočele rješavanje nagomilanih problema u svojim odnosima i oblasti koju pokrivaju

Status akreditovanih visokoškolskih ustanova iz RS u državnom registru HEA BiH imaju Univerzitet u Banjoj Luci, Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka, Visoka škola za primjenjene i pravne nauke ”Prometej” Banja Luka, Panevropski univerzitet Apeiron, Banja Luka, Univerzitet za poslovne studije Banja Luka, Univerzitet u Istočnom Sarajevu i Visoka poslovno tehnička škola Doboj.

4 ustanove, u registru, kojima je istekla akreditacija su Univerzitet Sinergija, Bijeljina (akreditacija istekla 19.06.2019.), Visoka škola za uslužni biznis Istočno Sarajevo – Sokolac (09.09.2019.), te, Nezavisni univerzitet Banja Luka i Visoka škola Banja Luka College (oba sa akreditacijom koja je istekla 24.10.2018.)

Visokoškolske ustanove RS koje se nalaze u registru Agencije za visoko obrazovanje RS, ali nisu upisane i u registar Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, su Slobomir P Univerzitet, Univerzitet “Bijeljina”, Bijeljina, Visoka škola za ekonomiju i informatiku Prijedor, Visoka medicinska škola Prijedor, Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo Banja Luka, Visoka škola “Koledž kozmetologije i estetike” Banja Luka i Visoka medicinska škola zdravstva Doboj.

Još dvije Visoke škole su u registru Agencije RS, ali ne rade – Komunikološki koledž u Banjaluci, Kapa Fi prestao je sa radom akademske 2020/21. Godine, a Visoka škola PRIMUS, Gradiška još od akademske 2018/19. godine.

Što se tiče ustanova za visoko obrazovanje u Federaciji BiH, prema istražuvanju portala Antikorupcija.info, situacija je dosta povoljnija, jer od njih 19 sa isteklom akreditacijom je samo Sveučilište/Univerzitet Vitez, čije je Rješenje o akreditaciji iz 2016. godine, ali je sa rokom važenja četiri godine i prestalo je da važi prošle godine.

Ostali imaju važeću akreditaciju na četiri ili pet godina i njihova rješenja su novijeg datuma. U 2018. godini Rješenje je izdato Visokoj školi “Američka škola za ekonomiju” U 2019. godini Univerzitetu u Sarajevu, Univerzitetu u Zenici, Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu, Univerzitetu Džemal Bijedić i Američkom univerzitetu u Bosni i Hercegovini. Od 2020. godine rješenje HEA BiH ima University Sarajevo School of Science and Technology, Internacionalni Burč univerzitet, Sveučilište u Mostaru, Visoka škola “Logos centar” u Mostaru, Univerzitet u Bihaću, Internacionalni univerzitet u Travniku, Univerzitet modernih znanosti – CKM Mostar i Sveučilište Hercegovina. Od ove godine sa rješenjima su i Univerzitet u Tuzli, Univerzitet u Travniku, Visoka škola “CEPS-Centar za poslovne studije” i Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra, Tuzla.

Pogledaj više