Građanski aktivizam

Aarhus centar: Svjetlo na kraju tunela je sve bliže – Izdavanje energetskih dozvola za male hidroelektrane se obustavlja!

Povodom Vladinog upućivanja u parlamentarnu proceduru novog Zakona o dopunama Zakona o električnoj energiji u FBiH, koji, po njima, predstavlja važnu osnovu za regulisanje koruptivnih ambicija pojedinih investitora u MHE, iz udruženja Resursni Aarhus centar u BiH, izdali su saopštenje za javnost, koje objavljujemo u cjelosti.

Udruženja koja se bave zaštitom rijeka od bahate i koruptivne eksploatacije tokom izgradnje malih hidroelektrana (MHE), ubrzo bi mogla ugledati svjetlo na kraju tunela, s obzirorm da je Vlada FBiH uputila  na razmatranje Zakon o dopunama Zakona o električnoj energiji u FBiH, a kojim se izdavanje energetskih dozvola za MHE obustavlja.

Posljednjih petnaest dana, nevladine organizacije koje se bore za zaštitu rijeka, bile su iznenađene i razočarane informacijom da se na Dnevnom redu Predstavničkog doma trebao naći Prijedlog zakona o dopuni Zakon o OIEiEK, za process usvajanja po hitnoj proceduri, a kojim bi se samo produžio rok trajanja Akcionog plana FBiH za korištenje obnovljivih izvora energije (APOEF), čime bi se nastavilo poticanje za MHE. Iz tog razloga, obraćanjem Odboru za energetiku, rudarstvo i industriju Predstavničkog doma Parlamenta FBiH  sa listom Prijedloga/Zahtjeva za izmjene Zakona o OIEiEK, po redovnoj proceduri, te pokretanjem inicijative za izmjene Zakona o električnoj energiji FBiH, nevladine organizacije nastojale su podsjetiti na obaveze iz Zaključka Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, od 29.06.2020. godine, kojim se potpuno zabranjuje izgradnja MHE na cijeloj teritoriji Federacije BiH,

“Jedan od ključnih, zakonskih aspekata realizacije Zaključka Vlade i Zaključka Parlamenta FBiH, koji su  usvojeni prošle godine u odnosu na Deklaraciju za zaštitu rijeka BiH i moratorijuma na izgradnju MHE jeste zabrana poticanja MHE. Tokom 2020. i 2021. inicirali smo i održali niz sastanaka sa resursnim ministarstvima, uključujući Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije kako bi lobirali zakonske izmjene u dijelu koje se tiču regulisanja sistema poticaja za MHE. Predloženi Zakon o dopunama Zakona o električnoj energiji u FBiH predstavlja jasan odgovor na naše zahtjeve, te po prvi put kreira i adekvatnu zakonsku definiciju za MHE. U narednom periodu ćemo zagovarati i usvajanje ovog Zakona, koji predstavlja važnu zakonsku osnovu za regulisanje koruptivnih ambicija pojedinih investitora;” ističe Emina Veljović, izvršna direktorica Udruženja “Resursni Aarhus centar u BiH.”

Podjećamo, građani lokalnih zajednica  zajedno sa nevladinim organizacijama udruženim u Koliciji za zaštitu rijeka BiH se već godinama bore protiv nekontrolisane izgradnje MHE te zadnju godinu dana, putem svojih predstavnika iz NVO Udruženja “Aarhus centar u BiH”, Eko akcija i Fondacije “Atelje za društvene promjene-ACT”  intezivno rade na lobiranju zakonskih izmjena radi zaštite rijeka od  eksploatacije i destukcije koja je primarno ostvarivana koruptivnim djelovanjima pojedinaca.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije