Građanski aktivizam

Aarhus centar u BiH: Potrebne su adekvatne izmjene Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije FBiH u cilju zaustavljanja sistema poticaja za MHE

Resursni Aarhus centar u BiH obratio se danas (30.03.2021.) javnosti saopštenjem koje prenosimo u cjelosti.

Udruženja za zaštitu okoliša BiH sa nestrpljenjem očekuju vijest da će se poticaji za male hidroelektrane (MHE) u potpunosti i zvanično ukinuti u novom akcionom planu o korištenju obnovljivih izvora energije u skladu sa obećanjem Vlade FBiH, a što je jedan od ključnih, zakonskih aspekata realizacije Zaključka Vlade i Zaključaka Parlamenta FBiH, koji su  usvojeni prošle godine u odnosu na Deklaraciju za zaštitu rijeka BiH i moratorijuma na izgradnju MHE.

Građani lokalnih zajednica se već godinama bore protiv nekontrolisane izgradnje malih hidroelektrana (MHE), te  smatraju da je  adekvatna izmjena Zakona o OIEiEK  kao i Zakona o električnoj energiji FBiH nužan  korak za zakonsku zaštitu rijeka od bahate i koruptivne eksploatacije. Međutim, posljednjih deset dana, nevladine organizacije koje se bore za zaštitu rijeka, iznenađene su informacijom da se na Dnevnom redu Predstavničkog doma trebao naći Prijedlog zakona o dopuni Zakon o OIEiEK, za process usvajanja po hitnoj proceduri, a kojim bi se samo produžio rok trajanja Akcionog plana FBiH za korištenje obnovljivih izvora energije (APOEF).

Kao rekacija na pokušaj usvajanja Prijedloga zakona o dopuni Zakona o OIEiEK, po hitnoj proceduri, Aarhus centar u BiH u suradnji sa kolegama iz Koalicije za zašitu rijeka i Eko BiH mreže je pripremio Prijedloge/Zahtjeve za izmjene Zakona o OIEiEK, po redovnoj proceduri, a koje smo uputili Odboru za energetiku, rudarstvo i industriju Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, s obzirom da je sjednica Odbora bila zakazana za ponedjeljak 29.03.2021. Odobor je uvažio naš apel za usvajanje Zakona o OIEiEK po redovnoj proceduri, kako bi se osiguralo adekvatno učešće javnosti i time kreirao zakonski prostor za rješavanje problematike sistema poticaja za MHE;” ističe Emina Veljović, izvršna direktorica Udruženja “Resursni Aarhus centar u BiH.”

Do sada su zabilježeni značajni pomaci u pogledu revizije i donošenja novih pravilnika i zakona pri Federalnom ministarstvu okoliša i turizma FBiH, koji regulišu ovu materiju, a u proceduri izmjena je i Pravilnik o ekološko prihvatljivom protoku FBiH (EPP), u nadležnosti Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Subvencije za MHE se bliže regulišu Zakonom o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije FBiH (Zakon o OIEiEK), kao i Zakonom o električnoj energiji FBiH, te bi se izmjenom ovih zakona mogla relizirati zabrana subvencija za MHE.

“Mora se staviti tačka na profitiranje jedne male grupe moćnika nečemu što pripada svima nama. Bh. javnost je vidjela da su Parlament i Vlada FBiH donijeli zaključke pred kraj prošle godine u kojima su obećali i izrazili političku volju da će se male hidroelektrane prestati graditi”, istaka je Lejla Kusturica iz Fondacije “Atelje za društvene promjene”, tokom organizovane press konferencije ispred zgrade Parlamenta FBiH.

Novi Zakon o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije je također u fazi pripreme u Republici Srpskoj, a sa novim izmjenama moguće je regulisati sistem subvencija i ukinuti ga za MHE i u ovom entitetu.

“Zahtjevali smo da se Zakon povuče iz hitne procedure, te da u najskorijem period Novi Zakon o OIE i EK FBiH bude predmetom redovne procedure prilikom čega će se osigurati široko učešće javnosti, ali i ispunjenje međunarodnih obaveza. Takođe, na istim zahtjevima ćemo da insistiramo i prema vlastima Republike Srpske, a u pogledu izrade nacrta, odnosno predstojećeg usvajanja novog Zakona o OIE u RS,” ističe Redžib Skomorac iz Centra za životnu sredinu.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije