Građanski aktivizam

Agencija za bankarstvo RS uprkos sudskoj presudi odbija dostaviti informacije o prodaju Sberbanke: To nije u javnom interesu nego je cilj izazvati paniku među građanima

“Važno je istaći da je TI BiH već ranije pred Vrhovnim sudom RS dobio spor protiv Agencije za bankarstvo u slučaju nezakonitog skrivanja informacija o poslovanju Banke Srpske, a u samoj presudi Sud navodi da je blagovremeno objavljivanje podataka možda moglo podstaći Agenciju da na vrijeme otkrije nezakonitosti u poslovanju banaka i time spriječi njihovo propadanje, kako u slučaju Banke Srpske, tako i u slučajevima Bobar banke i Balkan investment banke”, navodi se u saopštenju za javnost Transparency International, koje prenosimo u cjelosti.

Transparency International u Bosni i Hercegovini (TI BIH) dobio je sudski spor protiv Agencije za bankarstvo Republike Srpske (ABRS) koja uporno odbija da dostavi informacije o prodaji Sberbanke i eventualnim sudskim sporovima koji su pokrenuti zbog ovog slučaja. Ipak, i nakon sudske presude Agencija je ponovo odbila dostaviti ove informacije tvrdeći da je cilj njihovog objavljivanja “izazivanje panike među građanima”.

Sberbanka a.d. Banjaluka prodata je u martu prošle godine, a TI BiH je još u junu tražio od Agencije za bankarstvo RS informacije a tome da li se protiv ovog nadležnog regulatora vode sudski sporovi u vezi sa ovim slučajem. Agencija je uporno odbijala dostaviti ove informacije, uz tvrdnju da one predstavljaju poslovnu tajnu i povjerljivi komercijalni interes, a tom prilikom uopšte nije provela test javnog interesa koji je prema Zakonu o slobodi pristupa informacija važniji od interesa pojedinaca.

Zbog toga je Osnovni sud u Banjaluci donio presudu u kojoj se navodi da je ABRS pogriješila kad je odbila zahtjev TI BIH „uz pogrešnu primjenu materijalnog prava, a ni činjenično stanje nije pravilno, a ni potpuno utvrđeno, obzirom da ABRS uopšte nije ispitivala javni interes .

Međutim, i nakon sudske presude Agencija za bankarstvo RS je ponovo odbila da dostavi ove informacije i tom prilikom po mišljenju TI BiH ignorisala suštinu odluke suda, te ponovo izbjegla provođenje testa javnog interesa.

Objavljivanje podataka o pokrenutim sporovima protiv ABRS u vezi prodaje Sberbanke te dostavljanje kopija dokumentacije tih sporova ukoliko su pokrenuti nikako ne može da bude u javnom interesu već je cilj izazivanje panike među građanima i stvaranje nepovjerenja u bankarski sektor Republike Srpske i Bosne i Hercegovine što može imati velike negativne reperkusije na finansije i budžet entiteta, navodi se u novom rješenju Agencije za bankarstvo RS.

TI BIH podsjeća da su „negativne reperkusije po finansije i budžet“ već nastale u slučaju propasti Bobar banke, Banke Srpske i Balkan investment banke, a da nadležne institucije utvrđuju odgovornost ABRS. Takođe važno je istaći da je TI BiH već ranije pred Vrhovnim sudom RS dobio spor protiv Agencije za bankarstvo u slučaju nezakonitog skrivanja informacija o poslovanju Banke Srpske, a u samoj presudi Sud navodi da je blagovremeno objavljivanje podataka možda moglo podstaći Agenciju da na vrijeme otkrije nezakonitosti u poslovanju banaka i time spriječi njihovo propadanje, kako u slučaju Banke Srpske, tako i u slučajevima Bobar banke i Balkan investment banke.

Međutim, uprkos prethodnim sudskim odlukama u kojima se navodi da regulator nije imao pravo skrivati ove informacije od javnosti pozivajući se na poslovnu tajnu bez ikakvih argumenata, Agencija za bankarstvo nastavlja sa netransparentnom praksom i nepoštivanjem sudskih odluka.

Građani u akciji