Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka u slivu rijeke Bosne

Poziv na druženje i informisanje na info štandu u Doboju, u petak, 10.07.

U petak, 10.7.2020., između 11 i 14 sati, u Doboju, na uglu ulica Sveti Sava i Nemanjina ispred TC Konzum, bit će postavljen naš info štand, na kome ćemo dijeliti promotivne letke, kojima je cilj podsjetiti građane na ozbiljnost problema nelegalne eksploatacije šljunka i upoznati ih sa kampanjom koju pokrećemo za njegovo rješavanje.

 

Građani u akciji