Građanski aktivizam

Aktivisti  iz Travnika započeli prikupljanje potpisa za zaštitu rijeka u SBK

Saopštenje za javnost udruženja građana Aarhus centra u BiH

Dok građani Srednjobosanskog kantona (SBK) očekuju snažniju podršku predstavnika lokalnih institucija kako bi se zaštitile rijeke od izgradnje novih malih hidroelektrana (MHE) u ovom kantonu, aktivisti iz Travnika, poput Indira Melića, predsjednika Kluba sportskih ribolovaca Travnik uz podršku Koalicije za zaštitu rijeka u BiH pokrenuli su građansku inicijativu.

Prikupljanjem potpisa građana uz poruku “BUDI MUDAR SPASI UGAR”, aktivisti iz Travnika i drugih gradova u SBK će  zatražiti zakonsku zaštitu rijeke Ugar i svih ostalih rijeka u SBK.

Podsjećamo, Vlada Kantona SBK putem resornog Ministarstva započela je aktivnosti na izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana KSB/SBK 2005 – 2025.  Ovim izmjenama je predviđena izgradnja 37 novih MHE.  Po broju izgrađenih MHE u FBiH, SBK ubjedljivo vodi. U ovom kantonu je izgrađeno više od 30 MHE od ukupno 114 MHE  koje su trenutno u pogonu diljem BiH.

“Planiranje novi hidroelektara je u direktnoj koliziji sa Zaključkom Predstavničkog doma Parlamenta FBiH od 29.06.2020. godine, čime se potpuno zabranjuje izgradnja MHE na cijeloj teritoriji Federacije BiH.  Vlada Kantona SBK i resorno ministarstvo bi trebalo pokrenuti proces usklađivanja kantonalnog zakonodavstva sa navedenim Zaključkom MHE, naročito s obzirom da se na dnevnom redu Parlamenta FBiH treba naći Prijedlog zakona o dopuni Zakon o OIEiEK i Prijedlog izmjena Zakona o električnoj energiji FBiH, kojim bi se zakonski zaustavila izgradnja novih MHE u FBiH;” ističe Emina Veljović, izvršna direktorica Udruženja “Resursni Aarhus centar u BiH.”

Uz podršku Koalicije za zaštitu rijeka u BiH, putem kampanje “Općine bez brana,” aktivisti su dobili podršku načelnika Novog Travnika, gosp. Stjepana Duje koji je potpisao Deklaraciju “Općine bez brana,” dok su načelnik Općine Travnik, gosp. Dautović Kenan i načelnik Općine Jajce, gosp. Edin Hozan iskazali volju da upute Deklaraciju na usvajanje općinskim vijećima.

Potpisvanjem i usvajanjem Deklaracije “Općine bez brana” polahko se ističe opredjeljenje lokalnih predstavnika institucija da zaštite naše rijeke. Međutim, to nije dovoljno, jer Deklaracija predstavlja političku volju, Potrebne su jasnije zakonske izmjene za zaštitu rijeka, a to se neće desiti ako se Izmjenama i dopunama Prostornog plana SBK ostavlja prostor za izgradnju novih MHE. Zato molim sve građane  SBK da nas svojim potpisom podrže;” ističe Indir Melić, predsjednik Kluba sportskih ribolovaca  Travnik.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije