Građanski aktivizam U fokusu

Aktivisti koji se bore protiv nelegalnog šljunčarenja otkrivaju uništavanje korita rijeke Drine i priobalja i na području Šepka (VIDEO)

Nakon što su javnosti predočili razmjere devastacija i svojevrsnog ekocida na području Tršića i Kozluka, te u vezi s tim podnijeli prijave, neformalna grupa građana okupljena oko inicijative „Zaustavimo nelegalnu eksploataciju šljunka i devastiranje obale rijeke Drine na području Zvornika“, čekajući konkretne akcije nadležnih, ne miruju.

Aktivisti koji su, unazad nešto više od godinu dana, u BiH pokrenuli kampanju da zaštite rijeke od nelegalne i nekontrolisane eksploatacije šljunka imaju velikih problema kako bi dobili precizne informacije od nadležnih: ko sve ima dozvole da vrši radove u riječnom koritu i priobalnim područjima. Pa pokreću drugu predviđenu fazu svoje borbe u namjeri da ostvare svoje ciljeve.

Gradjani označili polja nelegalne eksploatacije šljunka u Šepku

Tako su zvornički aktivisti, okupljeni u inicijativi “Zaustavimo nelegalnu eksploataciju šljunka i devastiranje obale rijeke Drine na području Zvornika” krenuli sa prijavama protiv ilegalnih šljunkara, kao i onih koji su beskrupulozno devastirali rječno korito, odlučni da stanu u kraj njihovom bahaćenju i nezakonitom djelovanju. Uporedo sa tim uspostavili su “patrole” i video i foto dokumentacijom namjeravaju da “razoružaju” nadležne za vršenje kontrole i nadzora nad vodotokom i natjeraju ih da napokon na pravi način krenu sa svojim poslom.

Nakon što su javnosti predočili razmjere devastacija i svojevrsnog ekocida na području Tršića i Kozluka, sa sumnjama da je eksploatacijom šljunka devastiran krug bivšeg AD „Vodoprivreda“ Zvornik, obalno i poljoprivredno zemljište uz korito rijeke Drine na području te dvije Mjesne zajednice, uslijedile su i prijave, podnesene Policijskoj upravi Zvornik i nadležnom Okružnom javnom tužilaštvu Bijeljina.

Ali, aktivisti u očekivanju konkretnih akcija nadležnih ne miruju. Snimili su detaljno i područja Šepka, Čelopeka i Karakaja, iz kojih su, od tamošnjih stanovnika, dobili prijave sa konkretnim lokacijama, čak i satelitske snimke eksploatacija. Uz obezbijeđenu pravnu i drugu podršku svojoj kampanji, aktivisti će snimljeni video i foto materijal koristiti za podnošenje novih prijava.

„Znali smo da je stanje na terenu više nego loše i da su devastacije ogromne, ali ipak nismo očekivali da je to u ovolikoj mjeri“, riječi su člana neformalne grupe građana Dušana Aćimovića, čije domaćinstvo u Tršiću takođe trpi posljedice šljunkarenja na obližnjoj ilegalnoj šljunkari.

Ekskluzivno prikazujemo dio snimaka prve lokacije koju je posjetila „patrola“ grupe u Šepku, sa vidljivim devastacijama korita i zemljišta uz korito rijeke Drine nizvodno prema Bijeljini. Takođe, na snimcima se vidi da je šljunkarima i to bilo nedovoljno, pa su se preselili i na obližnje poljoprivredne parcele, sa jedne su već eksploatisali šljunak, a sa druge tek skinuli površinski sloj zemlje, pripremivši je za eksploataciju.