Građanski aktivizam

Aktivisti očekuju od Općinskog vijeća Travnik usvajanje Deklaracije “Općine bez brana”

Saopštenje za javnost udruženja Aarhus centar u BiH, povodom održanog sastanka aktivista Koalicije za zaštitu rijeka u BiH sa načelnikom Općine Travnik, Kenanom Dautovićem.

 Građani i aktivisti Srednjobosanskog kantona (SBK) očekuju snažniju podršku predstavnika lokalnih institucija kako bi se zaštitile rijeke od izgradnje novih malih hidroelektrana  (MHE) u ovom kantonu.  To su ključne poruke koje su prenijeli aktivisti okupljeni u Koaliciju za zaštitu rijeka u BiH tokom sastanka sa načelnikom Općine Travnik, gosp. Dautovićem Kenanom.

Podsjećamo, Vlada Kantona SBK putem resornog Ministarstva započela je aktivnosti na izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana KSB/SBK 2005 – 2025.  Ovim izmjenama je predviđena izgradnja 37 novih MHE.

Po broju izgrađenih MHE u FBiH, SBK ubjedljivo vodi. U ovom kantonu je izgrađeno više od 30 MHE od ukupno 114 MHE  koje su trenutno u pogonu diljem BiH. Ekocid, bahatost i grubo kršenje mnogobrojinih okolišnih propisa tokom izgradnje ovih objekata u svojoj bazi djelovanja počivaju na korupciji i zastrašivanju lokalnih zajednica. Posljedice po rijeke poput Lašve i njene pritoke Kozice su već očigledne. Od dubokih, hitrih i čistih rijeka, koje su plijenile pažnju i ponos svojom ljepotom, nakon  izgradnje MHE dobijemo stidljiv, gotovo u potpunosti suh  riječni tok, trajno osiromašen gubitkom flore i faune, gdje se različite riblje vrste  bore za opstanak;” ističe Emina Veljović, izvršna direktorica Udruženja “Resursni Aarhus centar u BiH.”

Dok čekaju da se na dnevnom redu Parlamenta FBiH nađe Prijedlog zakona o dopuni Zakon o OIEiEK i Prijedlog izmjena Zakona o električnoj energiji FBiH, kojim bi se zaustavila izgradnja novih MHE u FBiH, a što je u skladu sa Zaključkom Predstavničkog doma Parlamenta FBiH od 29.06.2020. godine,  čime se potpuno zabranjuje izgradnja MHE na cijeloj teritoriji Federacije BiH, čuvari i čuvarice rijeka direktnim obraćanjem lokalnim predstavnicima vlasti urgiraju spriječavanje izgradnje novih MHE. Putem kampanje “Općine bez brana,” članovi Koalicije za zaštitu rijeka u BiH  nastoje motivisati načelinke općina diljem BiH da potpišu Deklaraciju “Općine bez brana,” a  koja se veže za Deklaraciju za zaštitu rijeka BiH.

 Također, uz poruku “BUDI MUDAR SPASI UGAR”, aktivisti iz Travnika i drugih gradova u SBK će  građanskom  inicijativom skrenuti pažnju na negativne uticaje izgradnje MHE, kako bi zaustavili izgradnju novih MHE u ovom kantonu.

Deklaraciju “Općine bez brana,” nedavno je potpisao gosp. Stjepan Dujo, načelnik Novog Travnika, obavezavši se da neće izdati nikakvu koncesiju, dozvolu ili preporuku za izgradnju brana ili hidroelektrana na teritoriji ove općine bez konsultacija sa građanima. Tokom sastanka, predložili smo gosp. Dautoviću Kenanu, načeniku Općine Travnik da također potpiše ovu Deklaraciju, a koji je istakao da će  Deklaraciju “Općine bez brana,” predložiti za usvajanje Općinskom vijeću. Nadamo se da će Općinsko vijeće Travnik ubrzo usvojiti Deklaraciju i na taj način podržati stav građana Travnika i drugih lokalnih zajednica SBK;” ističe Nina Kreševljaković, pravna savjetnica Udruženja “Resursni Aarhus centar u BiH.”