STOP odlaganju sumnjivog otpada na deponiju Krupačke stijene U fokusu

Aktivisti pitaju: Gdje je utrošeno 130.000 KM koje je Grad Istočno Sarajevo izdvojio za sanaciju deponije Krupačke stijene?

Saopštenje za javnost neformalne grupe građana „Stop nelegalnom odlaganju otpada na Krupačkim stijenama“ prenosimo u cjelosti.

Grad Istočno Sarajevo je u 2019. godini je izdvojio preko 130.000 KM za sanaciju deponije Krupačke stijene, što su i naveli u odgovor na zahtjev neformalne grupe građana „Stop nelegalnom odlaganju otpada na Krupačkim stijenama“. Navedeno je i da je Grad Istočno Sarajevo izdvojio  117.000 KM iz kreditnih sredstava grada, a 20.000 KM iz vlastitih budžetskih sredstava te da su ta sredstva prebačena na račun vlasnika deponije – JKP Trnovo. Iako su građani tražili i informaciju u koju svrhu su namjenska sredstva utrošena, odgovor na taj dio pitanja nisu dobili.

„Sve informacije koje smo do sada dobili od nadležnih institucija, uključujući i ovu, samo potvrđuju opravdanost naših zahtjeva a to je da se problem ove deponije mora riješiti u korist svih građana. Nas, građane, sada interesuje gdje je utrošen ovaj novac i ko je odgovoran da prati realizaciju sanacije deponije. Jasno je da i nadležne institucije znaju da je potrebno rješavanje ovog problema na način da neće biti ugroženo zdravlje građana i lokalne zajednice, te da je potrebna hitna sanacija deponije, ali ukoliko se u narednom periodu problem deponije ne riješi u korist građana, iskoristit ćemo sva svoja građanska prava da zaštitimo interese ugroženih građana“, ističe Vladimir Lubura, član neformalne grupe građana „Stop nelegalnom odlaganju otpada na Krupačkim stijenama“.

Podsjećamo, Republičko Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju je ranije navelo da je 2018. odbilo zahtjev JKP “Trnovo”, koje rukovodi ovom deponijom, za izdavanje ekološke dozvole jer nije bio u skladu sa Zakon o zaštiti životne sredine, te da ova deponija radi nelegalno. Direktor JKP Trnovo je u medijima izjavio da je deponija ponovo otvorena, nakon privremene obustave zbog pritiska javnosti, u dogovoru sa inspekcijom i načelnicima opština Trnovo, Istočna Ilidža i Istočno Novo Sarajevo, „da ne bi došlo do ekološke katastrofe“, pošto njihovo smeće “nije bilo moguće nigdje drugo deponovati“.

Pitamo: gdje je utrošeno 130.000 KM namijenjenih za sanaciju deponije te ko je nadležan da prati tok novca građana? Mi nećemo odustati od naše borbe, tražićemo od JKP Trnovo i grada Istočno Sarajevo odgovore na ova pitanja, a od Republičke i Gradske inspekcije tražimo hitno provođenje daljih zakonskih mjera jer nije jasno kako je moguće da ilegalna deponija funkcioniše u okviru zvaničnih institucija i njihovih preduzeća

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije