Građanski aktivizam

Aktivisti podnijeli seriju prijava zbog nelegalnog šljunčarenja na Drini i uništavanja njene obale

U prijavi se navodi i da prema podacima koje oni dobijaju od građana, šljunkari ulaze u zemljišne posjede vlasnika koji trenutno ne borave u naznačenim mjestima ili su stari i iznemogli te ne mogu reagovati i zaštititi svoje posjede. I da se u eksploataciji koriste otpremnicama fiktivnih i firmi u stečaju, bez adekvatnih dozvola.

Zvornički aktivisti okupljeni u inicijativi “Zaustavimo nelegalnu eksploataciju šljunka i devastiranje obale rijeke Drine na području Zvornika” su krenuli sa prijavama protiv ilegalnih šljunkara i svih koji su odgovorni za beskrupuloznu devastaciju korita i područja uz obalu rijeke Drine.

Prijave Vodnim inspekcijama i Policijskoj upravi Zvornika podnesene su za svojevrsni ekocid na području Mjesne zajednice Kozluk, u blizini postojeće šljunkare, sa sumnjom da je devastirano obalno i poljoprivredno zemljište, zatim za devastaciju na području Mjesne zajednice Tršić obalnog područja i zemljišta uz korito rijeke Drine, kao i kruga bivšeg preduzeća AD „Vodoprivreda“ Zvornik.

Prijava Grupe Policijskoj upravi

Prijava je, na osnovu dojava i dostavljenih dokaza građana, podnesena i zbog sumnji za ilegalno šljunčarenje na području Donjeg Šepka, pola kilometra nizvodno od „Šepačkog mosta“ na lokalitetu „Ada“. A četvrta prijava odnosi se na sumnju u postojanje nelegalne šljunkare i pjeskare, čiji vlasnik, uz nelegalnu eksploataciju i prodaju šljunka, bez plaćanja zakonom predviđenih obaveza, godišnje pumpama uništi ogromne količine ribljeg fonda.

Označena polja nelegalne eksploatacije u MZ Donji Šepak

Uz prijave su priloženi foto snimci, te označene mape eksploatacija za koje su sumnje da šljunkari nemaju saglasnosti nadležnih za vađenje i dislokaciju minerala.

U prijavi se navodi i da prema podacima koje oni dobijaju od građana, šljunkari ulaze u zemljišne posjede vlasnika koji trenutno ne borave u naznačenim mjestima ili su stari i iznemogli te ne mogu reagovati i zaštititi svoje posjede. I da se u eksploataciji koriste otpremnicama fiktivnih i firmi u stečaju, bez adekvatnih dozvola.

“Ne znamo zašto je prirodno kriva rijeka Drina toliko i dodatno “kriva” zvorničkim šljunkarima, koji su se namereračili na ovu ljepoticu i devastiraju njeno korito na području Zvornika, uništavajući i uzurpirajući i okolna poljoprivredna imanja u njenom toku prema Bijeljini. Uz obezbijeđenu pravnu podršku smo u pripremi i krivičnih prijava prema Okružnom javnom tužilaštvu Bijeljina za uništavanje prirode i počinjena druga krivična djela kažnjiva po krivičnom zakonu Republike Srpske.”, izjava je člana grupe zvorničkih aktivista Dušana Aćimovića.

Kaže da ih čudi ćutanje iz Javne ustanove “Vode Srpske”, kojima su se obraćali zahtjevajući podatke o izdatim vodnim saglasnostima i ugovorima za vađenje šljunka, produbljivanje i čišćenje korita rijeke Drine na području Zvornika u tekućoj 2021. godini. Kako na prvi zahtjev nisu u zakonskom roku dobili odgovor obratili su se urgencijom, a ukoliko i ona ostane bez odgovora u grupi kažu da imaju spremne odgovore i strategije kako da  “kazne” administraciju za ćutanje.

Namjera Zvorničana je da svojom borbom za spas Drine zajednički djeluju sa grupama u Doboju, Vukosavlju, Modriči, Šamcu i Maglaju, koje su se uhvatili u koštac sa šljunkarima koji atakuju na korito rijeke Bosne. Planiraju da po dobijanju traženih podataka od nadležne Javne ustanove ko zapravo ima te saglasnosti i sklopljene ugovore sačine mapu eksploatacije u slivovima rijeke Bosne i rijeke Drine, a kasnije i Vrbasa i drugih rijeka, ne samo u RS već u cijeloj BiH. Time će na svoj način “ozvaničiti” i “odobriti” rad tih šljunkara, a sve one koje registruju i primjete na mjestima neoznačenih eksploatacionih polja smatraće ilegalnim i podnosiće nadležnoj Policijskoj upravi Zvornik i Okružnom javnom tužilaštvu Bijeljina krivične prijave.