Građanski aktivizam

Aktivisti poručuju: Krajnje je vrijeme za definitivni završetak priče o MHE na Neretvici – raskidom koncesionog ugovora između Općine Konjic i Elektroprivrede BiH

Protesti 14.06.2021. na mostu u Goranskom polju
Udruženje “Neretvica – Pusti me da tečem” 15. decembra 2021. godine na općinski je protokol predalo zahtjev za otkazivanje/raskidanje koncesionog ugovora za izgradnju i korištenje malih hidroelektrana u slivu rijeke Neretvice. Suština zahtjeva ja sljedeća: S obzirom na to da je u članu 11. Ugovora navedeno da se Elektroprivreda BiH obavezuje da će svih 15 mHE pustiti u komercijalni pogon najkasnije do kraja 2013. godine, te, da nije sačinjen odgovarajući aneks, stav 3. spomenutog člana jasno kaže: Koncesor ima pravo na raskid ovog Ugovora. Godinu dana poslije, međutim, koncesioni ugovor je još uvijek na snazi.

Kada se spomene borba za rijeku, masovni protesti, otpor građana, borba protiv korupcije, većini ljudi je prva asocijacija rijeka Neretvica u općini Konjic i njeni branioci, barem u kontekstu Bosne i Hercegovine. Kada je početkom 2020. godine formiran pokret „Pusti me da tečem“ nakon što je ponovo aktuelizirana priča oko gradnje mini hidroelektrana na ovoj rijeci, prvi skup održan kod osnove škole u Parsovićima okupio je skoro 2000 ljudi koji su jasno rekli da će se do posljednjeg čovjeka boriti protiv ekocidnog projekta izgradnje malih hidroelektrana na njihovoj rijeci. U nastavku su nekoliko puta organizovani masovni protesti kada su aktivisti i mještani svojim tijelima spriječili mašine da otpočnu radove na prve dvije, od 15 mHE, koliko ih je na ovoj rijeci planirala izgraditi Elektroprivreda BiH. Posljednji takav protest se desio 14. juna 2021. godine kada je oko 700 ljudi zaustavilo mašine na mostu u Goranskom Polju.

2022. godina je, u tom kontekstu, protekla mirno. Nije bilo potrebe za protestima. A razlog je jednostavan – počele su padati dozvole koje je Elektroprivreda pribavila za ovaj projekat.

Prvo je u septembru 2021. godine ukinuto odobrenje za građenje koje je izdala Općina Konjic jer je izdato bez priložene energetske saglasnosti što je mimo zakona.

Početkom 2022., tačnije u februaru, pale su i vodne saglasnosti. Odredbama člana 114. stav 6. Zakona o vodama je definisano da vodna saglasnost prestaje da važi istekom roka od dvije godine od dana njenog izdavanja ukoliko do tog dana nije pribavljeno odobrenje za građenje i nisu započeti radovi. Ova informacija je potvrđena od Agencije za vodno područje Jadranskog mora koja je i izdala pomenute saglasnosti.

S obzirom da više nije bilo opasnosti od toga da će samo odjednom, naprasno, mašine ponovo krenuti prema koritu Neretvice, aktivisti iz pokreta „Pusti me da tečem“ su nastavili sa projektom koji je u interesu mještana, a to je predstaviti Neretvicu turističkim potencijalom. Tako je 12. maja održano predstavljanje brošure „Dolina Neretvice turistički potencijali“. Ova brošura je nastala kao odgovor na sistemsko zapostavljanje doline Neretvice i izbjegavanje njenog pozicioniranja na bilo kakve turističke mape. Cilj je bio predstaviti turističke potencijalne koje dolina Neretvice nedvojbeno ima široj javnosti.

U isto vrijeme je najavljen i projekat rekonstrukcije i sanacije Rizvinog mlina, jedinog sačuvanog na cijelom toku rijeke Neretvice. Dio ovog mlina će biti pretvoren u muzej Bitke na Neretvici čiji je cilj predstaviti dosadašnji tok borbe za spas rijeke Neretvice.

Da turistički potencijal rijeke Neretvice ne ostane vidljiv samo na stranicama spomenute brošure i fotografijama, iz pokreta „Pusti me tečem“ su odlučili da u nekoliko navrata organizuju cjelodnevne izlete za sve zainteresovane aktiviste i organizacije do izvora Neretvice na planini Zec. Na jednom takvom izletu u junu ove godine je bio i autor ovog teksta i još jednom se uvjerio u ljepotu ove rijeke i kraja,  gostoprimstvo domaćina ali i njihovu ljubav prema Neretvici. Pored toga, Pokret “Pusti me da tečem”, zajedno s Lovačkim društvom “Neretvica” i Planinarskom sekcijom “Neretvica”, realizovao je još jednu značajnu aktivnost – markaciju prilaznog puta do izvora Neretvice i Zec planine.

Sa pravne strane, u junu se desio još jedan veliki momenat. 08.06.2022. godine su prestale važiti okolinske dozvole za male hidroelektrane na Neretvici koje je izdalo Federalno ministarstvo okoliša i turizma. Pokret „Pusti me da tečem“ je tom prilikom na protokol ovog ministarstva predao dopis od devet stranica zajedno s ukupno 316 stranica različitih priloga u kojem su detaljno objasnili problematiku slučaja „Neretvica“ i iznijeli jasne zahtjeve. Njihov zahtjev je nova studija uticaja na okoliš i organizovanje šire javne rasprave.  Ovaj moment su u dolini Neretvice znali proslaviti pa je tako organizovano okupljanje na kojem se ponovo našlo nekoliko stotina mještana i branioca Neretvice.

Da je značaj ove borbe davno prevazišao dolinu Neretvice potvrdila je i posjeta ambasadora Johanna Satttlera, šefa Delegacije Evropske unije i specijalnog predstavnika EU u BiH. On je tom prilikom izjavio: „Sretan sam i ponosan što sam postao počasni član Udruženja i ponosno ću nositi ovu člansku karticu. Zahvaljujem na gostoprimstvu i obećavam da ću se vratiti u dolinu Neretvice, u privatnoj posjeti, kako bih uživao u ljepotama ovog kraja“. Podsjećamo da je i bivši ambasador SAD u BiH Eric Nelson posjetio dolinu Neretvice u septembru 2021. godine.

Kraj 2022. godine je također donio nekoliko bitnih momenata u borbi za spas Neretvice.

Mještani doline Neretvice konačno su dočekali da se, dvije godine nakon što je UG “Neretvica – Pusti me da tečem” tužila Opštinu Konjic i Elektroprivredu BiH, zakaže pripremno ročište u Općinskom sudu Mostar koje je održano 27.10.2022., a nakon toga i nastavak 06.12.2022.

“Konačno, nakon dvije godine kako smo tužili Opštinu Konjic i EPBiH, a u vezi validnosti koncesionog ugovora, dočekali smo da krene sudski proces. Svi argumenti su na našoj strani”, poručili su iz UG “Neretvica – Pusti me da tečem”.

U novembru je Udruženje “Neretvica – Pusti me da tečem” izdalo saopštenje u kojem je istaklo da se na web stranici JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, u dijelu “Kapitalne investicije”, više ne nalazi ekocidni projekat izgradnje 15 malih hidroelektrana na slivu rijeke Neretvice.

Još jedan bitan momenat se desio 26.12.2022., godine kada je Općina Konjic, odnosno Služba za prostorno uređenje, građenje i obnovu Općine Konjic, donijela rješenje kojim se prekida postupak u predmetu izdavanja odobrenja za gradnju MHE Sirijanski most i Gorovnik ušće na rijeci Neretvici. Postupak prekida traje dok Federalno ministarstvo energije, industrije i rudarstva ne odluči po zahtjevu JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo u vezi sa izdavanjem energetskih dozvola. Treba podsjetiti da je zbog izdavanja građevinskih dozvola bez priložene energetske saglanosti, Udruženje „Neretvica – Pusti me da tečem“ podnijelo krivične prijave protiv odgovornih lica u Općini Konjic.

Konačno, 28.12.2022. godine, generalni direktor JP Elektroprivreda BiH Admir Andelija, koji je svojevremeno branioce Neretvice nazvao anarhistima, stranim plaćenicima i rušiteljima države, gostujući u emisiji BHT1 uživo, izjavio je da će „Neretvica ostati onakva kakva jeste“, s obzirom na to da je kompanija na čijem je čelu odustala od izgradnje 15 malih hidroelektrana.

„Nije Elektroprivreda odustala svojom voljom, već je to jedina mogućnost koja joj je preostala nakon što su Andelija, Salkić i ostatak rukovodstva uvidjeli da ovdje ni NATO ne bi prošao“, prokomentarisali su iz pokreta „Pusti me da tečem“.

Treba napomenuti i da je Udruženje “Neretvica – Pusti me da tečem” 15. decembra 2021. godine na općinski protokol predalo zahtjev za otkazivanje/raskidanje koncesionog ugovora za izgradnju i korištenje malih hidroelektrana u slivu rijeke Neretvice. Suština zahtjeva ja sljedeća: S obzirom na to da je u članu 11. Ugovora navedeno da se Elektroprivreda BiH obavezuje da će svih 15 mHE pustiti u komercijalni pogon najkasnije do kraja 2013. godine, te, da nije sačinjen odgovarajući aneks, stav 3. spomenutog člana jasno kaže: Koncesor ima pravo na raskid ovog Ugovora. Godinu dana poslije, međutim, koncesioni ugovor je još uvijek na snazi.

Aktivisti pokreta „Neretvica – Pusti me da tečem“ smatraju da je krajnje vrijeme da i Općina Konjic i JP Elektroprivreda shvate da je potrebno da konačno raskinu koncesioni ugovor i da se ova priča o MHE na Neretvici, koja nikad nije ni trebala da započne, završi jednom za sva vremena?

Građani u akciji