Građanski aktivizam

Aktivisti poručuju: „Legalna eksploatacija šljunka štiti ljudske živote i materijalna dobra od poplava“

"Ukazali smo na to da je ovo područje i dalje ugroženo od poplava, te da se i pored toga zbog nelegalne i nekontrolisane eksploatacije šljunka devastira životna sredina i nanosi višemilionska šteta republičkom i lokalnim budžetima te omogućava protivpravno bogaćenje pojedinaca.“, navodi se, između ostalog, u saopštenju za javnost tri neformalne grupe građana koje se bore protiv nelegalne eksploatacije šljunka, u slivovima rijeka Bosne i Drine. Saopštenje, u nastavku, prenosimo u cjelosti.

Aktivisti neformalnih grupa građana “Zaustavimo nelegalnu eksploataciju šljunka i devastiranje obale rijeke Drine na području Bijeljine” i „Zaustavimo nelegalnu eksploataciju šljunka na području Zvornika“ su na današnjoj uličnoj akciji u Bijeljini putem promotivnih letaka građane upoznali sa problemom nelegalne eksploatacije šljunka pod motom „Šljunak je javno dobro, legalna eksploatacija štiti ljudske živote i materijalna dobra od poplava“.

Aktivisti su u toku razgovora sa građanima istakli da neadekvatna kontrola eksploatacije riječnog šljunka direktno ugrožava  više hiljada stanovnika u slivu rijeke Drine na području Grada Zvornik i Grada Bijeljina.

“Ukazali smo na to da je ovo područje i dalje ugroženo od poplava, te da se i pored toga zbog nelegalne i nekontrolisane eksploatacije šljunka devastira životna sredina i nanosi višemilionska šteta republičkom i lokalnim budžetima te omogućava protivpravno bogaćenje pojedinaca. Da smo bili u pravu o postojanju nelegalnih aktivnosti kada su u pitanju vađenje šljunka iz korita i sa poljoprivrednog zemljišta u njegovoj blizini, te rad betonara pokazala je i istraga koju još uvijek sprovodi Okružno javno tužilaštvo Bijeljina, kojom je obuhvaćeno više privrednih društava sa ovog područja” – izjava je člana aktivističke grupe iz Zvornika Dušana Aćimovića.

Aktivisti ove dvije grupe su u direktnim razgovorima sa građanima podsjetili ih da se zalažu  za to da uređenom, konkretno definisanom legislativom, nadležne institucije dodjeljuju koncesije ili daju administrativne dozvole sa preciziranim količinama očišćenog materijala i eksploatisanog šljunka, čime se obezbjeđuje uređeno korito rijeke Drine što će dovesti do toga da su građani efikasnije zaštićeni od mogućih poplava, da je manja opasnost za živote građana i materijalne štete.

U Doboju su protekle nedjelje uličnu akciju organizovali i aktivisti NGG „Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka u slivu rijeke Bosne“, koji okupljaju zainteresovane građane za zaštitu korita rijeke Bosne i priobalja od nelegalne eksploatacije šljunka na području Grada Doboj, te opština Vukosavlje, Modriča i Šamac.

Akcenat u razgovorima sa građanima stavili su na učestalu praksu šljunkara da se ne pridržavaju preciziranih količina iz koncesija ili administrativnih odobrenja, da minerale vade izvan određenih područja, većinom na poljoprivrednom zemljištu, da prijavljuju znatno manje količine izvađenog šljunka i time izbjegavaju plaćanje koncesione naknade i čine niz drugih nezakonitih radnji.

“Poznato je da su katastrofalne majske poplave iz 2014. godine, koje su zahvatile Bosnu i Hercegovinu, najizraženije na području RS bile upravo na području ove četiri lokalne zajednice i u njima je izgubljeno 14 života, dok se materijalna šteta mjeri u stotinama miliona maraka. One su, podsjećamo, u najvećoj mjeri uzrokovane neuređenom i nekontrolisanom eksploatacijom šljunka, odnosno neadekvatnim čišćenjem korita rijeke Bosne, ne samo na području ovog entiteta već i uzvodno u lokalnim zajednicama Federacije BiH” – izjava je člana dobojske NGG Jadranke Petrović.

Više informacija o aktivnostima građanskih aktivista koji se zalažu za legalnu eksploataciju šljunka u možete pronaći na Facebook stranicama STOP nelegalnim šljunkarama na rijeci Drini i Eksploatacija minerala iz sliva rijeke Bosne.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije