Građanski aktivizam

Aktivisti u borbi protiv ilegalnog šljunčarenja izveli inspektore iz ureda

Iskop šljunka između Modriče i Odžaka (Foto: NGG)
Reakcija i odgovor dobijeni su od Federalne inspekcije, dok je ona u RS ostala nijema.

Postupajući po prijavi neformalne grupe građana „Zaustavimo nelegalnu eksploataciju šljunka u Maglaju“, podnesenoj Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, sa sumnjama u nelegalnu i nekontrolisanu eksploataciju šljunka na području Zeničko-dobojskog kantona, između Maglaja i Žepča, Glavni federalni vodni inspektor utvrdio je da postoje tragovi šljunčarenja.

Inspekcijski nadzor izvršen je uz asistenciju policije, a na licu mjesta zatačena je manja količina deponovanog šljunka i bager.

Iskop šljunka na području između Maglaja i Žepča (Foto: NGG)

Po prijavi Grupe, inspektor Mirsad Smailagić je inspekcijski nadzor izvršio i na lokalitetima Bistrica i Poljice u maglajskoj općini, gdje je utvrdio da su privredni subjekti „Dobojputevi“ Doboj Jug i „Hajdić“ iz Maglaja deponovali manje količine frakcije kamena i zemljanog materijala na vodno dobro, odnosno povrijedili ga. Naloženo je vlasnicima tih preduzeća da isti uklone i parcele vrate u prvobitno stanje.

Federalnoj inspekciji prijavu su podnijeli i iz grupe građana „Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju minerala u slivu rijeke Bosne“, sa sumnjama u nelegalnu i nekontrolisanu eksploataciju na području opštine Modriča (RS) i općine Odžak (FBiH) na međuentitetskom području. Tražili su postupanje i povratnu informaciju o preduzetom, a prijavu su podnijeli i Vodnoj inspekciji RS. Takođe sa dokazima u prilogu, o evidentnom angažovanju bagera i potkrepljenu tvrdnjama mještana sa područja Odžaka da tokom mjeseca maja bager nepoznatog vlasnika učestalo prelazi sa strane Miloševca u opštini Modriča, vrši iskop na odžačkoj teritoriji, pa čak i na privatnim posjedima, i da se se nakon lagerovanja i utovara šljunak vraća na područje RS. Mještani tvrde da je tim aktivnostima obrušen postojeći put na odžačkoj strani, da vozač bagera „kašikom“ kida žile drveća kako bi što više šljunka imao za nesmetan iskop, da su se sa pritužbama obraćali nadležnima u Odžaku, kao i policiji u Modriči, ali bez uspjeha.

Odgovor su dobili od Federalne inspekcije, dok je ona u RS ostala nijema, iako se, prema tvrdnjama Federalne inspekcije, taj iskop vrši na teritoriji Modriče.

„Lokalitet na kojem se vrši eksploatacija šljunka pripada entitetu RS i Federalna vodna inspekcija nije nadležna za postupanje na ovom lokalitetu. Obilaskom terena na području općine Odžek nismo primijetili prelaske bagera preko rijeke Bosne, odnosno entitetske linije. Za ovakve konstatacije i aktivnosti je potrebno evidentiranje počinilaca sa prepoznatljivim oznakama vozila i mašina, te izvršiti lociranje snimanjem dronom“, stoji u odgovoru iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Komentar Glavnog federalnog inspektora na ove prijave i dostavljene odgovore je da je saradnja sa građanima, i u ovakvom obliku, podnošenjem prijava, itekako dobrodošla i poželjna.

„Osim inspekciji, vrlo je važno i korisno da se uspostavi praksa prijavljivanja sumnji u ilegalno šljunčarenje i nadležnoj policijskoj stanici, čiji službenici su dužni reagovati i utvrditi osnovanost prijave“, riječi su Glavnog federalnog vodnog inspektora Mirsada Smailagića.

Glavni federalni vodni inspektor Mirsad Smailagić (Foto: Creativo)

A aktivisti iz obje pomenute grupe, koje okupljaju građane iz Doboja, Modriče, Vukosavlja, Šamca i Maglaja, kao i nedavno osnovane u Zvorniku, pozivaju građane koji uoče nelegalne aktivnosti šljunkara ili posljedice tih aktivnosti da o tome obavijeste ili njih ili direktno policiju.

Sumnje u ilegalne sljunkare na području Zvornika (Foto: NGG)

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije