Građanski aktivizam

Aktivisti upozoravaju: “Vrući potok je mrtav, ubili su sve živo u ovoj vodi, trajno zagadili cijeli jedan planinski potok pitke vode!“. I izražavaju bojazan kakvu vodu piju ili će piti stanovnici općine Kakanj

Aktivista NGG Park prirode Trstionica i Boriva, traži tragove života u Vrućem potoku
''Ukoliko se Kakanjci ne ''probude'' i ne preduzmu nešto da spriječe uništavanje prirode u širem rejonu Mehorića, uslijeduće prirodna katastrofa.''

Kakanjski aktivisti, okupljeni u inicijativi „Park prirode Trstionica i Boriva“ već neko vrijeme izražavaju sumnju da će rudna eksploatacija u susjednoj općini Vareš imati negativan uticaj na okoliš i životnu sredinu ne samo na području Mehorića – s kojeg je, zahvaljujući njihovim aktivnostima sredinom prošle godine „protjerana“ nelegalna betonara montirana za potrebe rudnika istraživačko-razvojne kompanije „Eastern Mining” u Varešu – već i na rječice Borivu, Bukovicu i Trstionicu. I pozivaju nadležne da preduzmu adekvatne mjere dok nije došlo do ozbiljnih problema. I ekoloških i po vodosnabdjevanje općine Kakanj.

A problemi su već počeli. Početkom decembra dogodio se pomor ribe u Trstionici. A ovog  vikenda, nakon izlaska na teren, aktivisti su utvrdili da su flora i fauna u gornjem toku Trstionice naprosto uništeni, odnosno da biljni i životinjski svijet više ne postoji u Vrućem potoku, koji se ulijeva tu rijeku.

“Vrući potok je mrtav, ubili su sve živo u ovoj vodi, trajno zagadili cijeli jedan planinski potok pitke vode! Sve smo učinili da do toga ne dođe, upozoravali smo da je u opasnosti i gradski vodovod Kaknja, jer se 30.000 stanovnika snadbijava upravo izvorištem Vrućeg potoka i Bukovice, koji su u neposrednoj blizini vareškog rudnika. Naši sugrađani nisu očito dijelili tu brigu sa nama, gotovo su bili nezainteresovani za ovaj problem što nam je neshvatljivo, ali nije problem ni nama ako im sve ovo ne smeta i ne brine ih” – ne krije ogorčenost jedan o vodećih aktivista neformalne grupe građana „Park prirode Trstionica i Boriva“ Hajrija Čobo.

Kaže da ukoliko se Kakanjci ne “probude” i ne preduzmu nešto da spriječe uništavanje prirode u širem rejonu Mehorića, uslijeduće prirodna katastrofa.

Ekološki aktivisti ove općine već mjesecima upozoravaju da rijeka Trstionica nikada nije bila ovako mutna, sa hiljadama tona jalovine na obalama i blatom koje postepeno ubija i njen biljni i životinjski svijet.

Aktivisti se pribojavaju da je područje Mehorića već nepovratno uništeno, da ubrzano nestaje sve ono što je priroda oblikovala stoljećima. Za sve optužuju nadležne, od lokalnih do entitetskih vlasti, koji su dozvolili i dozvoljavaju bahato ponašanje investitora u vareški rudnik “Rupice”, istraživačko-razvojne kompanije „Eastern Mining”. Znali su, kažu, da se neće sve okončati kada su u maju prošle godine uspjeli iz svoje općine, odnosno Mehorića, dislocirati betonaru „Trgošpeda“ montiranu za potrebe ovog rudnika.

Pribojavaju se da ozbiljni problemi tek dolaze, jer su rudarski stručnjaci koje su konsultovali pojasnili kad se u procesu rudarenja brdo iznutra minira i buši, podzemna voda odlazi u jamu i onda zatrovana ide kroz cijevi kuda su one usmjerene.

“Doznali smo da su granice za eksploataciju ležišta ipak na dvije općine, odnosno, da osim područja Vareša zahvataju i Kakanj. Lokalitet Rupice sa širim područjem obuhvata Gornju i Donju Borovicu i još nekoliko toponima u općini Vareš, ali naknadno je ucrtano i područje Lipnice u općini Kakanj. Takođe, doznali smo da je projekat zaštite od otpadnih voda vrlo površan i ne odgovara stvarnom stanju. Posebno u jamskim radovima na lokalitetu Rupice, imamo informacije da je izrađeno oko 300 metara jamskih prostorija. Voda iz jame i sa površine se najvjerovatnije direktno ispušta u Vrući Potok, što je uzrokovalo smrt biljnog i životinjskog svijeta. Veliki uticaj na zagađenje voda, pa i šuma, imaće prašina koja će se širiti sa drobiličnih postrojenja, bagera i dempera usljed dejstva vjetra i klimatskih oborina, ali i obaranja prašine vodom iz vodotoka”, iznijeli su za portal Antikorupcija svoje informacije i sumnje iz neformalne grupe građana.

Dodaju i da su njihove informacije da je odlagališta i separisanje iskopanog materijala predviđeno na lokalitetima Veovača I i II, čime prijeti zagađenje vode za Vareš Majdan i Brezu teškim metalima. Posebno ih brine i njihove su sumnje da se radovi izvode u zaštitnoj vodozahvatnoj zoni II i III za Bukovicu, a prema njihovim informacijama Općina Kakanj predviđa uvođenje zaštitne zone IV kakva je u praksi nepoznata.

Kakanjski aktivisti su od Inspektorata FBiH nakon uočenog pomora ribe u Trstionici 5. decembra zatražili, da uz nadzor vode, inspekcije izvrše i nadzor obala potoka mjesto ulijevanja Vrućeg potoka u rijeku Trstionicu, ali detaljan i konkretan izvještaj, kažu još uvijek čekaju.

Građani u akciji