Građanski aktivizam

(ANTI)KORUPCIJA U FOKUSU: KAKVI SU PLANOVI POLITIČKIH STRANAKA U BORBI PROTIV KORUPCIJE

Tokom septembra Transparency International u Bosni i Hercegovini (TI BiH) i Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine (BIRN BiH) organizuju dvije javne debate pod nazivom “(Anti)korupcija u fokusu” gdje će političke stranke i kandidati imati priliku da iznesu svoje mjere i aktivnosti u borbi protiv korupcije, vladavinu prava i reforme za sprečavanje korupcije.

Transparency International u Bosni i Hercegovini (TI BiH) i Balkanska istraživačka mreža u Bosni i Hercegovini (BIRN BiH), organizuju javnu debatu “(Anti)korupcija u fokusu” na kojoj će predstavnici političkih stranaka i kandidati na predstojećim izborima imati priliku da iznesu mjere i aktivnosti predviđene svojim programima a koje se odnose na borbu protiv korupcije, vladavinu prava i neophodnih reformi za sprečavanje korupcije.

Pored sadržaja samih programa političkih stranaka, razgovaraće se i o mehanizmima za prevazilaženje korupcijskih izazova na visokom nivou, prioritetima političkih stranaka i kandidata na ovom polju i koraka koje planiraju poduzeti u oblasti borbe protiv korupcije i jačanja vladavine prava.

„EU je pred Bosnu i Hercegovinu postavila 14 prioriteta kao kriterijume za dobijanje kandidatskog statusa, od kojih se veliki dio odnosi na vladavinu prava, demokratiju i borbu protiv korupcije, a za više od tri godine u cjelosti je ispunjen samo jedan. Kako se bitni zakoni i rješenja uporno opstruišu ili otvoreno odbacuju jasno je da suštinske reforme nisu u interesu ključnim donosiocima odluka iako su deklarativno opredijeljeni za pristupanje EU i ispunjavanje uslova, te provođenje potrebnih reformi. Zato nam je namjera da javnosti i biračima ponudimo prostor da jasno i glasno čuju odgovor političara: da li su za suzbijanje korupcije i kako to misle postići?“

Ivana Korajlić, izvršna direktorica TI BiH

____________________________________________________________________________

Direktor BIRN BiH Denis Džidić ukazuje na nepostojanje rješenja za borbu protiv korupcije, naglašavajući koliko je važno ispunjavanje prioriteta koje je nametnula Evropska unija u oblasti vladavine prava i borbe protiv korupcije, među kojima je i Zakon o sukobu interesa.

“Političke stranke u BiH samo paušalno govore o korupciji, a nažalost nemaju strateške planove kako osigurati sistemsku borbu. Mi želimo da ih se natjera da govore o toj temi, ali i da rade na ovim problemima”, izjavio je Džidić.

____________________________________________________________________________
Javne debate će se održati u srijedu 14. septembra u Domu mladih u Sarajevu sa početkom u 17 sati, te u Banjaluci, u ponedjeljak, 19. septembra u Domu omladine.

Učesnici debata će biti predstavnici političkih stranaka u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno Republici Srpskoj.

Neki od učesnika prve debate će biti predstavnici Stranke demokratske akcije (SDA), Naša stranka, Savez za bolju budućnosti (SBB), Socijaldemokratska partija (SDP), Demokratska fronta, Narod i pravda, Narodni evropski savez BiH (NES), Hrvatska republikanska stranka, te Zeleni Bosne i Hercegovine.

Debata će biti otvorena za javnost i prenosiće se online putem društvenih mreža.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije