Građanski aktivizam

Aplikacija namjenjena potrošačima za pitanja inspekcijama i prijavu korupcije

Murisa Marić (Foto: Lj.Đ)
Preko "DON"-a, od početka 2022. godine, prema republičkoj tržišnoj inspecijskoj podneseno 26 prijava.

Od danas (20.05.2022.) potrošači u Republici Srpskoj imaju priliku da putem aplikacije “klikom” postavljaju pitanja nadležnim inspekcijama, kao i da prijave eventualnu koruptivnu radnju.  Aplikacija čini interaktivni baner putem Web portala Udruženja za zaštitu potrošača “DON” iz Prijedora www.zastitnikpotrosaca.org

Izvršna direktorica “DON”a Murisa Marić ističe da su u okviru realizacije projektnih aktivnosti “Javni interes potrošača u borbi protiv korupcije u radu inspekcijskih službi – Monitoring potrošačkih prigovora” u saradnji sa drugim udruženjima potrošača i predstavnicima regionalnih tržišnih inspekcija, a kroz svoje analize zakonodavstva, učestovali u kreiranju Smjernica za unaprijeđenje inspekcijskog nadzora.

One bi se, prema planu, trebale naći na dnevnom redu Vlade RS početkom juna i usvojiti u finalnom obliku, koji će nakon razmatranja od strane Inspektorata RS nadležno Ministarstvo trgovine i turizma predložiti Narodnoj skupštini.

“Danas smo u Doboju imali pripremni sastanak za organizovanje ukupno pet predviđenih prezentacija u isto toliko regionalnih centara RS. Na njih ćemo, pored potrošača, pozvati inspektore sa republičkog nivoa i iz lokalnih zajednica u kojima će prezentacije biti organizovane” – izjavila je Marić za portal Antikorupcija.info.

Precizirajući da kroz realizaciju kampanje u okviru projekta “Podrška građanima u borbi protiv korupcije”, namjeravaju da dostignu  kvalitetne rezultate i da ciljano pokušaju smanjiti mogućnosti za koruptivne radnje tokom inspekcijskog nadzora u trgovačkim radnjama, Marić kaže da je direktno preko “DON”-a od početka 2022. godine prema republičkoj tržišnoj inspecijskoj podneseno 26 prijava.

“U saradnji sa drugim udruženjima potrošača i ombudsmana za zaštitu potrošača nastojimo u pet regija unaprijediti alate za prijavu slučajeva korupcije prilikom inspekcijskog nadzora od strane potrošača, uspostaviti mehanizme za praćenje, tok i obavještavanje potrošača o prijavljenim predmetima kod inspekcijskih organa, provoditi kontrole po pristiglim prijavama od strane potrošača i postupanju inspekcijskih organa. Takođe, u nastavku ćemo raditi  na unapređenju informisanosti potrošača i privrednih subjekata o svim aspektima inspekcijskog nadzora – kaže Marić.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije