Građanski aktivizam

Baby Steps: Saradnjom do porodilišta bez korupcije

“Problem korupcije i loših oslova u porodilištima je jako kompleksan, stoga mu nije dovoljno pristupiti iz samo jednog ugla, tretirajući samo jedan segment koji dovodi do nezadovoljavajućeg stanja. Efikasan rad na eliminaciji ovog problema podrazumijeva sistematski pristup, gdje se istovremeno edukuju pacijenti, radi sa medicinskim osobljem, uspostavljaju relevantni akti i mehanizmi prevencije, prijave i sankcionisanja koruptivnih radnji, te se uspostavljaju i kontrolišu standardi zdravstvene skrbi od strane viših instanci.”, navodi se u saopštenju Udruženja „Baby Steps“, koje, u nastavku, prenosimo u cjelosti.

Danas je u okviru projekta “Borba protiv korupcije u porodilištima” održan okrugli sto „Saradnjom do porodilišta bez korupcije”.

Naime, Udruženje „BABY STEPS“ provodi aktivnosti na zaustavljanju koruptivnih radnji u porodilištima u BiH kao dio većeg projekta „Podrška građanima u borbi protiv korupcije”, finansijski podržanog od USAID-a. Fokus okruglog stola jeste saradnja državnih institucija i nevladinog sektora na pitanjima unaprijeđenja uslova u porodilištima, sa posebnim akcentom na mehanizme smanjenja korupcije u porodilištima, kroz prevenciju i sankcionisanje koruptivnih radnji. Bila je ovo prilika za dijalog, analizu prepreka i iznalaženje rješenja za probleme s kojima se suočavaju porodilišta širom BiH.

Problem korupcije i loših oslova u porodilištima je jako kompleksan, stoga mu nije dovoljno pristupiti iz samo jednog ugla, tretirajući samo jedan segment koji dovodi do nezadovoljavajućeg stanja. Efikasan rad na eliminaciji ovog problema podrazumijeva sistematski pristup, gdje se istovremeno edukuju pacijenti, radi sa medicinskim osobljem, uspostavljaju relevantni akti i mehanizmi prevencije, prijave i sankcionisanja koruptivnih radnji, te se uspostavljaju i kontrolišu standardi zdravstvene skrbi od strane viših instanci.

Upravo zato predstavnici institucija, tužilaštva, članovi  komisija za ravnopravnost spolova i komisija za zdravstvo paralamenta FBiH i skupštine KS, zatim Federalne uprave policije, federalnog ministarstva zdravstva izrazili su spremnost za saradnju kao i stavljanje na raspolaganje svih potrebnih resursa kako bi se korupcija iskorijenila iz porodilišta ili svela na zanemarljiv postotak do konačnog nestanka.

„Kontuniriano unaprjeđenje zdravstvenih usluga uvijek je izazov. Tema koja u sebi ima korupciju predstavlja izazov za svaku zdravstvenu ustanovu. Federalno ministarstvo zdravstva zalaže se za uvođenje standarda sigurnosti prije svega, zatim certifikacija gdje ustanove dobijaju određeni certifikat koji moraju opravdati, ali sve radnje sa fokusom na majku i dijete za nas će uvijek biti imperativ“!

Ono što je najvažnije jeste podrška i saradnja svih institucija koje mogu doprinijeti smanjenju korupcije u porodilštima. Važno je istaknuti da se kantonalno tužilaštvo KS stavilo na raspolaganje.

„Važno je da djelujemo iz naše nadležnosti, da svi imaju pristup nama i da se u slučaju počinjenja krivičnog djela reaguje odmah.“, poručila je danas glavna kantonalna tužiteljica KS Sabina Sarajlija.

Iz BabyStepsa izražavaju zadovoljstvo i poručuju da nastvaljaju dalje na radu poboljšanja uvjeta i borbe protiv korupcije u svim porodilištima širom Bosne i Hercegovine.

Građani u akciji