Građanski aktivizam

Bezakonje na Ugru: Kada kršenje zakona od strane vlasti postane praksa koju oni koji bi ga trebali sankcionisati tolerišu

MHE na rijeci Ugar (Foto: Amel Emrić)
“Nadamo se da će pravda ipak na kraju biti zadovoljena”, navode iz Aarhus centra u BiH, u saopštenju za javnost, koje prenosimo u cjelosti.

Još 2019. godine, gospodin Amir Šečibović, ministar prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova SBK je potpisao građevinsku dozvolu za gradnju male hidroelektrane „Oštrac“ na rijeci Ugar. Sve to ne bi bilo sporno da je, u skladu sa zakonskom obavezom, prije pomenute građevinske dozvole ishodovana energetska dozvola.

Nakon spoznaje da investitor VNT d.o.o. Novi Travnik ne posjeduje neophodnu energetsku dozvolu, iako je unatoč tome pomenuta kompanija već ilegalno započela izgradnju sporne male hidroelektrane, Klub sportskih ribolovaca Travnik je zatražio od Vlade kantona SBK da poništi nezakonitu građevinsku dozvolu. U tom trenutku, je došlo do „šuma“ u internoj komunikaciji između pomenutog Ministarstva i Vlade, radi čega im je bilo potrebno izvjesno vrijeme kako bi se odlučili ko je uopće nadležan za poništavanje takvog rješenja. Naravno, taj momenat je iskoristio investitor te retroaktivno ishodovao energetsku dozvolu 2021. godine, budući da su radovi već odavno u toku. Naposljetku, Vlada je nakon pola godine donijela odluku kojom se odbacuje zahtjev za poništenjem građevinske dozvole jer smatraju kako je izjavljen od strane neovlaštene osobe, pri tome potpuno ignorišući činjenicu da prema službenoj dužnosti imaju obavezu da postupe prema uočenim ilegalnim radnjama bez obzira od koga su zaprimili zahtjev za poništenjem rješenja.

Klub sportskih ribolovaca se ipak nije dao obeshrabriti ovakvom odlukom Vlade, pa su Ministarstvo i nadležne osobe u Ministarstvu prijavili za krivično djelo nesavjesnog rada u službi, obzirom da su jedan akt izdali bez ispunjenja zakonskih uslova. Međutim, od nadležnog kantonalnog tužilaštva u SBK su zaprimili odgovor kako je tačna tvrdnja da je Zakon o električnoj energiji FBiH prekršen ali da ministarstvo niti u jednom postupku izdavanja odobrenja za gradnju nije tražilo energetsku dozvolu. Iz ovog „objašnjenja“ se može izvesti zaključak da je kršenje zakonskih obaveza uobičajena praksa Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova SBK, ali i ministra Šečibovića.

Na posljetku, Tužilaštvo je odlučilo ne pokrenuti istragu, jer prema njihovom mišljenju nije počinjeno krivično djelo, već – prekršaj.  Istu odluku je donijelo i federalno tužilaštvo, pa je Klub sportskih ribolovaca odlučio cijeli slučaj prijaviti Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije koje je nadležno za upravni nadzor nad primjenom Zakona o električnoj energiji FBiH, zbog učinjenog prekršaja. Postupak je u toku. U međuvremenu, Institucija ombudsmena u BiH je pokrenula istragu u vezi ovog slučaja u skladu sa prijavom Kluba sportskih ribolovaca i potvrdila sve učinjene nezakonitosti, te izdala preporuku da nadležno Ministarstvo poništi građevinsku dozvolu u roku od 30 dana.

Postavlja se pitanje hoće li i u ovom slučaju odgovorna lica ostati nekažnjena i nastaviti sa nezakonitom praksom bez obzira na preporuku Institucije ombudsmena? Postavlja se pitanje hoće li nadležni biti kažnjeni za prekršaj ili će se i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije proglasiti nenadležnim u ovom slučaju te pustiti da odgovorno Ministarstvo nastavi nesmetano kršiti zakon i u svim drugim predmetima izdavanja građevinskih dozvola za male hidroelektrane? Nadamo se da će pravda ipak na kraju biti zadovoljena s obzirom na sve nezakonitosti kojim obiluje ovaj slučaj;“ zaključila je pravna savjetnica Aarhus centra u BiH, Nina Kreševljaković.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije