Građanski aktivizam U fokusu

Bolja saradnja dvije agencije daje rezultate – izvršen upis visokoškolskih ustanova iz RS u državni registar

Prije par mjeseci uspostavljena bolja saradnja Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH i Agencije za visoko obrazovanje RS i, očigledno, bolje razumjevanje povjerenih im uloga, kada je u pitanje visoko obrazovanje, počinju da daju rezultate. U državni registar upisane se visokoškolske ustanove, koje su bile u registru Agencije RS, ali ih je HEA BiH odbijala upisati zbog neslaganja oko načina i kriterija za vrednovanje rada podnosioca zahtjeva za akreditaciju.

Sastanak dvije agencije, u Banjaluci

Od ovog mjeseca su u državnom registru i Visoka medicinska škola Prijedor, Univerzitet “Bijeljina” Bijeljina, a reakreditovani su Univerzitet Sinergija Bijeljina, Nezavisni univerzitet Banja Luka i Visoka škola Banja Luka College, kojima je ranije istekla akreditacija.

Sa statusom akreditovanih visokoškolskih ustanova iz RS u državnom registru HEA BiH su i Univerzitet u Banjoj Luci, Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka, Visoka škola za primjenjene i pravne nauke ”Prometej” Banja Luka, Panevropski univerzitet Apeiron, Banja Luka, Univerzitet za poslovne studije Banja Luka, Univerzitet u Istočnom Sarajevu i Visoka poslovno tehnička škola Doboj. 

Visokoškolske ustanove RS koje se nalaze u registru Agencije za visoko obrazovanje RS, ali nisu još uvijek upisane i u registar Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, su Slobomir P Univerzitet, Visoka škola za ekonomiju i informatiku Prijedor, Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo Banja Luka, Visoka škola “Koledž kozmetologije i estetike” Banja Luka i Visoka medicinska škola zdravstva Doboj.

Jedna od još uvijek spornih visokoškolskih institucija

Visokoj školi za uslužni biznis Istočno Sarajevo akreditacija je istekla još prije dvije godine, ali je još uvijek u registru Agencije HEA BiH, kao i Komunikološki koledž u Banjaluci, Kapa Fi, koji je stečajem prestao sa radom akademske 2020/21. godine.

„Neformalna grupa studenata „Akreditovane visokoškolske ustanove – priznate diplome” je pri kraju istraživanja o statusu koje u Agenciji za visoko obrazovanje RS i Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH imaju registrovane visokoškolske ustanove u RS, a danas smo od Agencije RS obaviješteni o novim momentima, pa ćemo aktivnosti uskladiti sa tim informacijama“ reakcija je iz ove grupe, od člana Gorana Ristića.