Građanski aktivizam

Borba za zaštitu izvora Mandeka (Video)

Pitka voda, čist vazduh, zdrava životna sredina - sve su to prava koja građani BIH borbom moraju ostvarivati, jer nadležne institucije donose odluke suprotne interesima građana. Upravo takvu jednu borbu građani Livna vode već godinama. Bore se za pitku vodu, jer se, zahvaljujući tome što je mimo zakona i važećih procedura potpisan ugovor o koncesiji, u blizini izvorišta pitke vode u Livnu vrše istraživanja i bušenja, za koje građani vjeruju da im mogu ugroziti snabdjevanje pitkom vodom. Zbog svoje borbe za osnovna prava, mještani Livna su bili izloženi hapšenju, maltretiranju, prijetnjama, a sa druge strane predstavnici nadležnih institucija, po ustaljenoj praksi, okreću glavu i ignorišu zahtjeve onih u čijem interesu bi trebali da rade. No, građani ne odustaju od borbe za svoja prava. Ovo je priča o njima i njihovoj borbi.

Građani u akciji