Građanski aktivizam

Briga o kvaliteti zraka kontinuirano je nisko na popisu prioriteta ovdašnjih vlasti – „Čuvari zraka“ očekuju od nove vlade ZDK promjenu u tom kontekstu

„Ovim putem pozivamo novog ministra i članove nove Vlade ZDK da u narednom periodu pokažu veći interes za gorući problem Zenice i ZDK, a to je zagađenje zraka. Kao prva zadaća bi trebala biti otvaranje Javnog dijaloga svih aktera u lancu odgovornosti za buduće namjensko trošenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH“.

Iako se Zeničko-dobojski kanton desetljećima suočava sa problemom loše kvalitete zraka, koja ima ozbiljne posljedice po zdravlje ovdašnjeg stanovništva, generalni utisak je da se u proteklom periodu nije  dovoljno ili gotovo ništa radilo na rješavanju ovog problema.

Naprosto, briga o kvaliteti zraka nisko je na popisu prioriteta ovdašnjih vlasti.

Ocjena je to rada i posljednjeg ali i drugih ministara koji su do sada vodili resor zaštite okoliša u Zeničko-dobojskom kantonu.

A PARA JE BILO

Samo u posljednjih pet godina Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH uplatio je Zeničko-dobojskom kantonu oko 28 miliona KM naknada za zaštitu okoliša i poboljšanje kvalitete zraka.

Podsjetimo  da Fond za zaštitu okoliša Fedracije BiH, kao neprofitna javna ustanova, obezbjeđuje prihode od četiri vrste naknada:

  • opća i posebna vodna naknada,
  • naknada za okoliš pri registraciji motornih vozila,
  • naknade od zagađivača zraka i
  • naknade upravljanja ambalažom, ambalažnim otpadom i otpadom od električnih i elektroničkih proizvoda.

Prikupljena sredstva od okolišnih naknada, prema Zakonu o Fondu raspoređuju se u omjeru 70% sredstava  kantonima, a 30% sredstava  Federaciji BiH. Zakonom o Fondu, u Članu 26. kao prva stavka stoji da se sredstva od naknada koriste za finansiranje zaštite okoliša, a posebno zaštitu, očuvanje kvaliteta zraka.

No, kao što znamo, naše vlasti i nisu baš poznate po poštovanju svojih zakonskih obaveza.

REZULTAT ISTRAŽIVANJA – ZA 5 GODINA NITI JEDAN ZNAČAJAN PROJEKAT

U cilju utvrđivanja činjeničnog stanja, u ovom kontekstu, neformalna je grupa građana “Čuvari zraka”, iz Zenice, svojevremeno, izradila analizu utroška sredstava Fonda u proteklih pet godina, s fokusom na odobrene projekte u oblasti zaštite zraka. No, nisu “pronašli” niti jedan značajniji projekat kojim bi se poboljšao kvalitet zraka u Gradu Zenici, pa i u kantonu.

Odnos odgovornih za ovu oblast manifestovao se i njihovim ignorisanjem poziva “Čuvara” na dijalog, pa je i organizovani tematski okrugli stol „Namjenski Fond za namjensko trošenje sredstava od okolišnih naknada“, koji je trabao dati odgovore na pitanja: zašto u proteklom periodu nije bilo značajnijih projekata za poboljšanje kvaliteta zraka, koje su to prepreke bile kod apliciranja projekata za zaštitu zraka i koji projekti bi se mogli što prije realizirati namjenskim sredstvima Fonda.

Nakon toga grupa upućuje Inicijativu resornom ministarstvu u kojoj se, od Ministarstva i Vlade ZDK, između ostalog, zahtjeva da se u Programu utroška sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za naredne godine planiraju značajnija sredstva za projekte i aktivnosti kojim bi se unaprijedio kvalitet zraka u Zeničko-dobojskom kantonu i Gradu Zenici, bilo kroz direktne projekte ili putem LOT-a za zaštitu zraka. Iako je resorni ministar formalno dao podršku zahtjevima u Inicijativi, na zajedničkom sastanku, Vlada, kao i resorno ministarstvo nisu zvanično razmatrali Inicijativu, niti su na redovnim sjednicama otvarali pitanje namjenskog utroška sredstava Fonda s fokusom na projekte za zaštitu zraka. Sredstva Fonda su se trošila po uobičajenoj “šemi” – vrlo mali dio sredstava je utrošen za projekte NVO i udruženja građana, dok se najveći dio sredstava trošio uglavnom nenamjenski – za projekte upravljanja otpadom, čišćenje korita rijeka, pomoć komunalnim preduzećima, idr.

Prema podacima Ministarstva u 2022. godini za LOT 1 – pomoć općinama/gradovima i komunalnim preduzećima u ZDK u postupku zbrinjavanja otpada odobreno je ukupno 460.000 KM, dok je za LOT 2- pomoć u sanaciji odlagališta i čišćenje korita rijeka odobreno oko 150.000 KM. Za projekte zaštite okoliša u ZDK sredstva su odobrena za 132 udruženja i NVO-sa područja ZDK u ukupnom iznosu od 150.000 KM. Sredstva Fonda se na sličan način dijele već skoro deceniju.

Anketa koju su, ovog ljeta, proveli “Čuvari zraka” pokazala je da građani Zenice zagađenost zraka smatraju svojim nejvećim okolišnim problemom ali i njihovu nedovoljnu upućenost u postojanje namjenskih sredstava za zaštitu zraka.

POZIV NOVOJ VLADI ZA NOVI PRISTUP STAROM PROBLEMU

„Provedene aktivnosti su pokazale da, očigledno, Vlada ZDK, resorno ministarstvo, ali i predstavnici općina/gradova u ZDK nisu imali interes da se reguliše pitanje namjenskog utroška sredstava Fonda  za jedno od najvažnijih pitanja za sve građane ovog kantona – pitanje kvaliteta zraka. Finansirali su  se projekti koji nisu od presudne važnosti ni za zrak, ni uopšte za okoliš. Sa druge strane, veći projekti koji bi riješili ove probleme, jednostavno – nisu ni planirani ni realizovani“, istakli su aktivisti neformalne grupe građana „Čuvari zraka“. I dodali:

„Ovim putem pozivamo novog ministra i članove nove Vlade ZDK da u narednom periodu pokažu veći interes za gorući problem Zenice i ZDK, a to je zagađenje zraka. Kao prva zadaća bi trebala biti otvaranje Javnog dijaloga svih aktera u lancu odgovornosti za buduće namjensko trošenje sredstava Fonda“.

Projekti koje su građani i stručna javnost predložili za buduće namjensko trošenje sredstava Fonda, a koje bi po njima značajno doprinijeli poboljšanju kvaliteta zraka, ali i kvaliteta života građana u Zenici i ZDK su:

  • Sufinansiranje utopljavanja stambenih objekata
  • Sufinansiranje zamjena peći na ugalj i čvrsta goriva
  • Priključenje okolnih naselja na centralno grijanje, pogotovo naselja najviše pogođenih zagađenjem zraka,
  • Finansiranje projekata za smanjenje gradskog saobraćaja – sufinansiranje gradskog prevoza
  • Sufinansiranje projekata za smanjenje emisija Arcelor Mittala
  • Sadnja drveća i povećanje zelenih površina u gradovima ZDK

 

Građani u akciji