Građanski aktivizam

Brojni predmeti protiv šljunkokradica stižu uglavnom do ladica tužilaca

"Mi i dalje uočavamo klamione pretovarene šljunkom na cestama i putevima u blizini korita rijeke Bosne. U poslednje vrijeme i njihov prelazak u Federaciju BiH."

Nakon što je Okružno javno tužilaštvo u Doboju 13.03.2023.objelodanilo da je nakon provedene istrage podiglo optužnice protiv odgovornih lica Đ.P. (1969) u privrednom društvu “Drvoprerada Đurić” Derventa i S.M. (1974) u preduzeću “Stanković” iz Šamca, zbog postojanja osnovane sumnje da su učinili krivična djela vezana za nelegalnu eksploataciju šljunka na području Doboja i Šamca, oglasili su aktivisti koji se u slivu rijeke Bosne bore za njeno uređeno korito i bore protiv nelegalne i nekontrolisane eksploatacije šljunka.

Pozdravili su podizanje optužnice protiv odgovornih, ali i ukazali na činjenicu da u ladicama tužilaca i sudija već gotovo tri godine stoje podignute i potvrđene optužnice protiv šljunkara bez epiloga. Takođe, da imaju priznanja nadležnih za procesuiranje  da po njihovim i drugim prijavama i vođenim istragama u konačnici rijetko dođe do osuđujućih presuda i da se u većini predmeta donosi rješenje o obustavi istraga.

“Uredno vodimo evidenciju o svim podnesenim prijavama i nastojaćemo da utvrdimo u čemu je problem i zašto prijave sa očitim dokazima nemaju logičan osuđujući epilog i kaznu za počinioce krivičnih djela. Obratili smo se zvanično i Policijskoj upravi Doboj tražeći informacije o njihovim postupanjima. Jer se prijave, osim Vodnoj inspekciji, podnose MUP-u, kao i Tužilaštvu, koji po pravilu dostavlja na utvrđivanje činjenica i prikupljanje informacija policijskim službenicima, odnosno u ovom slučaju Policijskoj upravi Doboj” – informacije su iz NGG “Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka u slivu rijeke Bosne”.

Podatke su zatražili i dobili za period od 01.01.2022. – 08.03.2023. godine, a prema odgovoru vidljivo je da se šljunkari sa pravom “žale” na intenziviranje aktivnosti policijskih službenika kada je u pitanju suzbijanje nelegalnih radnji šljunkara u dobojskoj regiji.

“Odjeljenje za privredni kriminalitet Sektora kriminalističke policije Policijske uprave Doboj zajedno sa policijskim stanicama ove uprave, postupajući po operativnim saznanjima samoincijativno i u saradnji sa inspekcijskim organima te po zahtjevima i naredbama Okružnog javnog tužilaštva Doboj, kao i zaprimljenim prijavama, u predmetima nezakonite eksploatacije šljunka i pijeska, nadležnim tužilaštvima podnijeli su u naznačenom periodu 15 izvještaja o preduzetim mjerama i radnjama i dva izvještaja o počinjenim krivičnim djelima. U ta dva krivična djela sumnje su za „Nezakonito postupanje u privrednom poslovanju“ iz člana 248. KZ RS,  protiv dva lica (jedno odgovorno i jedno pravno lice). Ukupna protivpravno ostvarena imovinska korist je u iznosu od 4.189.671 KM (korist za pravna lica koja vrše nezakonitu eksploataciju šljunka i pijeska). Ukupna materijalna šteta je u iznosu od 149.127,49 KM (od čega šteta budžetu Republike Srpske od 30% ( 44.738,24 KM), a šteta za budžet Grada Doboja na čijoj teritoriji se vršila eksploatacija 70% (104.389,25 KM)” – navodi se u odgovoru iz PU Doboj.

Policijska uprava je dostavila podatke i o dva krivična djela „Protivzakonito zauzimanje i eksploatacija prirodnih bogatstava i dobara od opšteg značaja“ iz člana 391. KZ RS protiv dva lica (jedno odgovorno i jedno pravno lice), te za jedan Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, protiv jednog lica, za počinjeno jedno krivično djelo „Protivzakonito zauzimanje i eksploatacija prirodnih bogatstava i dobara od opšteg značaja“ iz člana 391. KZ RS. Na kraju je navela i da je u toku rad, provjere i prikupljanje dokaza u  devet predmeta kod naziva „Šljunkare“.

“Barem na papiru, ovi podaci su ohrabrujući kada je aktivnost istražnih organa u pitanju, a i od šljunkara čujemo da duže vrijeme, tačnije unazad godinu i po dana imaju problema sa policijom i njihovim učestalim kontrolama. Ali, mi i dalje uočavamo klamione pretovarene šljunkom na cestama i putevima u blizini korita rijeke Bosne. U poslednje vrijeme i njihov prelazak u Federaciju BiH. Iz susjednog entiteta takođe dobijamo dojave da se dobojski šljunak preprodaje, te da njihovi šljunkari zbog toga ne žele da učestvuju na javnim pozivima za čišćenja korita rijeke Bosne u gradovima Maglaj, Zavidovići, Žepče, pa i Zenici. Odnosno više im se isplati kupititi jeftino ukradeni šljunak iz RS, nego vaditi ga u svojoj lokalnoj zajednici uz komplikovane procedure izrade elaborata i dobijanja vodnih saglasnosti” – kažu u NGG na ovu temu.

Građani u akciji