Građanski aktivizam

Budi mudar, spasi Ugar, Bile, Kozice, Jasenice, Zaseljačku rijeku i sve ostale rijeke u SBK

Saopštenje za javnost Udruženja “Resursni Aarhus centar u BiH”, urađeno u okviru projekta “Prekini lanac korupcije: Pusti rijeku neka teče!”

Prikupljanjem potpisa građana uz poruku “Budi mudar, spasi Ugar”, aktivisti iz Travnika i drugih gradova u SBK  su zatražitli zakonsku zaštitu rijeke Ugar, Bile, Kozice, Jasenice i Zaseljačka rijeka i svih ostalih rijeka u SBK. Danas su incijativu zvanično i predali Općini Travnik. Aktivisti su uspjeli prikupiti 2605 potpisa!

“Članovi neformalne grupe NVO “Dižimo glas za naše rijeke” su se angažovali da ukažu Općinskom vijeću Travnika kao i široj javnosti na hitnu potrebu mijenjanja Prostonog plana SBK-a u smislu brisanja novih malih hidrocentrala iz istog. Peticiju je potpisalo 15 travničkih NVO, 2605 građana sa biračkog spiska naše općine, 75 građana sa drugih općina te 10 savjeta mjesnih zajednica. Svi su odlučno stavili svoj potpis kako bi zaštitili rijeke od dalje devastacije, a naročito Ugra i Bile, na kojima je izgrađeno ili je planirana izgradnja novih MHE. Očekujemo da će Općinsko vijeće Travnik poslušati glas građana i zaustaviti izgradnju MHE na području naše prelijepe općine kako su to već učinili u općinama Kiseljak, Jajce, Novi Travnik, Fojnica, Kreševo, Donji Vakuf i Vitez”, poručuju članovi inicijative “Budi mudar spasi Ugar!” poput Indira Melića i Alme Lihtner.

Podsjećamo, Vlada Kantona SBK putem resornog Ministarstva započela je aktivnosti na izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana KSB/SBK 2005 – 2025.  Ovim izmjenama je predviđena izgradnja 37 novih MHE. Po broju izgrađenih MHE u FBiH, SBK ubjedljivo vodi. U ovom kantonu je već izgrađeno 37 MHE od ukupno 114 MHE  koje su trenutno u pogonu diljem BiH. Planiranje novi hidroelektara je u direktnoj koliziji sa Zaključkom Predstavničkog doma Parlamenta FBiH od 29.06.2020. godine, čime se potpuno zabranjuje izgradnja MHE na cijeloj teritoriji Federacije BiH.

“Aktivisti su uz podršku Koalicije za zaštitu rijeka u BiH, putem kampanje “Općine bez brana,” dobili već podršku načelnika Novog Travnika, gosp. Stjepana Duje koji je potpisao Deklaraciju “Općine bez brana”, dok su načelnik Općine Travnik, gosp. Dautović Kenan i načelnik Općine Jajce, gosp. Edin Hozan, iskazali volju da upute Deklaraciju na usvajanje općinskim vijećima, a što se sa nestrpljenjem iščekuje. Sada je krajnje vrijeme da Općinsko vijeće Travnik  zaštiti rijeke od koruptivne eksploatacije”, ističe Emina Veljović iz Udruženja “Resursni Aarhus centar u BiH”.