“Za transparentno finansiranje neprofitnih organizacija iz budžeta Brčko distrikta” - Inicijativa grupe nvo BD

Budžet Distrikta opet usvajan u posljednji čas. Opozicija osporava zakonitost njegovog donošenja.

Kada su u pitanju neprofitne organizacije, iz grupe „Za transprantno finansiranje neprofitnih organizacija iz budžeta Brčko distrikta“ napominju da će svoj sud i stav o njihovom tretmanu u budžetu za 2021. godinu dati po ugrađivanju usvojenih amandmana.

U prvim analizama budžeta Brčko distrikta za 2021. godinu, iz neformalne grupe nvo „Za transprantno finansiranje neprofitnih organizacija iz budžeta Brčko distrikta“ ukazuju na činjenicu da je ključni budžetski dokument za ovu godinu donesen u posljednji momenat, zadnjeg dana važenja odluke o privremenom finansiranju za period 1. januar – 31. mart. 2021.

Skupština Brčko distrikta BiH je, naime, na drugom vanrednom zasjedanju, 31. marta, usvojila prijedlog budžeta Distrikta za 2021. godinu u iznosu od 238.227.961 KM.

Usvajanju budžeta je prethodilo negodovanja opozicije, zato što su svih 37 amandmana podnesenih od strane vladajuće strukture prihvaćeni, a njihovih 67 odbijeni. Uz tvrdnje iz SP, NIP i SBB-a da u pripremi i donošenju tog dokumenta nisu ispoštovane sve zakonske odredbe, pa su iz opozicionih redova najavili i podnošenje apelacije, kojom će nastojati osporiti zakonitost usvajanja brčanskog budžeta.

Predsjednik Skupštine Brčko distrikta Siniša Milić ističe da je Budžet donesen u skladu sa novim Zakonom o budžetu, gdje je gornja granica prihoda određena prijedlogom budžeta te da su svi amandmani proistekli iz ušteda koje su napravljene, prije svega, na platama, materijalnim troškovima i toplom obroku. Milić je naveo da je amandmanima gradonačelnika izdvojeno milion KM za utopljavanje javnih zgrada, prije svega u zdravstvenom sektoru, kao i 300.000 KM za nastavak projekata koji su započeti u okviru Odjeljenja za javne poslove.

„Dio sredstava je izdvojen za aktivnosti Crvenog krsta za prevoz djece s posebnim potrebama i za nastavak realizacije projekata stambenog zbrinjavanja Roma u okviru Odjeljenja za raseljena i izbjegla lica. Usvojenim amandmanima obezbijeđena su primanja članova komisije za sprečavanje sukoba interesa, čime je omogućena realizacija nedavno usvojenog Zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Distrikta, te da moratorij na zapošljavanje formalno nije proglašen, ali da je dogovoreno da se ne planiraju nove pozicije” – izjava je Milića nakon održane sjednice, na kojoj je Skupština usvojila i Zakon o izvršenju budžeta Distrikta za 2021. godinu, po hitnom postupku.

Ono što je ostala praksa iz prošlog skupštinskog saziva, ističu iz grupe „Za transprantno finansiranje neprofitnih organizacija iz budžeta Brčko distrikta“, je da je i novoizabrani prihvatio samo amandmane podržane iz vladajuće strukture, a da su odbijeni svi amandmani opozicije.

Razlozi za odbijanje njihovih amandmana iz skupštinskog rukovodstva, Direkcije za finansije i Komisije za budžet obrazloženo je da oni nisu u skladu sa novousvojenim Zakonom o budžetu Brčko distrikta.

“Član 67 novousvojenog Zakona o budžetu tretira razmatranje i usvajanje budžeta u Skupštini, te je, u prvom stavu, navedeno da „Izmjene budžeta koje Skupština usvoji putem amandmana na prijedlog budžeta ne prelaze iznos gornje granice rashoda i izdataka utvrđenih prijedlogom. U drugom stavu stoji „Amandmani kojima se predlaže povećanje rashoda i izdataka utvrđenih prijedlogom usvajaju se samo pod uslovom istovremenog smanjenja drugih rashoda, odnosno izdataka predviđenih prijedlogom budžeta u njegovom posebnom dijelu. Te izmjene ne mogu biti na teret budžetske rezerve niti predviđati dodatno zaduživanje“ – pojasnili su osnov za odbijanje amandmana opozicije iz Vlade BD na traženje Grupe, čiji predstavnici su pratili proces pripreme i usvajanja brčanskog budžeta.

„I Gradonačelnik Esed Kadrić zvanično je potvrdio da je prijedlog ovogodišnjeg budžeta sačinjen u neobičnim okolnostima, za četiri dana, da su, kako ih je nazvao, “popravke”, napravljene njegovim amandmanima, te da će parlamentu veoma brzo biti ponuđen i prvi rebalans budžeta, što je takođe neuobičajeno u budžetiranju” – izjava je člana Grupe Božidara Jovića iz Udruženja DEMOS.

Inače, kada su u pitanju neprofitne organizacije, iz Grupe napominju da će svoj sud i stav o njihovom tretmanu u budžetu za 2021. godinu dati po ugrađivanju usvojenih amandmana. Vlada Brčko distrikta BiH na prvom nastavku 6. redovne sjednice, takođe 31. marta, odobrila je Smjernice za izradu Nacrta pravilnika o dodjeli sredstava iz budžeta udruženjima, fondacijama i drugim pravnim i fizičkim licima u Pododjeljenju za privredni razvoj i Smjernice za izradu nacrta pravilnika o dodjeli sredstava iz budžeta udruženjima, fondacijama i drugim pravnim i fizičkim licima u Pododjeljenju za turizam, kulturu i sport.

Podsjećamo, grupa okupljena oko ideje da se obezbijedi pravičinija raspodjela i transparentno praćenje utroška sredstva za NVO iz budžeta Brčko distrikta, inicirala je aktivno učešće svojih predstavnika u izradi Pravilnika i drugih podzakonskih akata Zakona o budžetu i Zakona o udruženjima i fondacijama, kao i u radu komisija za dodjelu i praćenje utroška tih sredstava.

 

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije