Građanski aktivizam

CCI održali trening za lidere u oblasti antikorupcijskog aktivizma

“Ovaj trening je genijalan.", kaže jedna od učesnica CCI-jevog dvodnevnog treninga za lidere u oblasti antikorupcijskog aktivizma.

Centri civilnih inicijativa su, u Sarajevu, u okviru USAID-ovog projekta „Podrška građanima u borbi protiv korupcije“, održali dvodnevni trening za lidere u oblasti antikorupcijskog aktivizma. Za učešće na treningu, zainteresovani pojedinci, spremni da daju svoj doprinos u borbi protiv korupcije kroz aktivan angažman i praktičan rad u lokalnoj zajednici, su se prijavili putem javnog poziva koji su Centri civilnih inicijativa raspisali u toku mjeseca juna.

23 osobe iz cijele Bosne i Hercegovine zainteresovane za borbu protiv korupcije u svojim lokalnim zajednicama i pozitivne promjene u svom okruženju, su u okviru programa za lidere u oblasti antikorupcijskog aktivizma dobili edukaciju iz oblasti zagovaranja te vođenja PR kampanja. Osim toga, učesnici su imali priliku da razgovaraju sa građanskim aktivistima koji se godinama bore protiv korupcije u njihovoj lokalnoj sredini te da čuju njihova iskustva iz borbe koju vode godinama.

Edisa Demić, učesnica treninga koja dolazi iz Mostara je navela: “Ovaj trening je genijalan. Mislim da je odlična prilika da individuama iz lokalne zajednice kažete da ovaj svijet može biti drugačiji i da neki mali koraci mogu dovesti do velikih kretanja. Posebno je bilo inspirativno kada smo slušali iskustva aktivista sa područja cijele BiH i one sve izazove sa kojima su se oni susretali. Ohrabrujuće je kad vidite da im se narod pridružuje. Korupcija je sastavni dio svih naših funkcionisanja, prisutna u svim društvenim segmentima, ali predana borba običnog čovjeka može doprinijeti da se određeni problemi u lokalnim zajednicama etiketiraju i da se isti iznesu na veći nivo i da dođu do onih koji donese odluke”.

“Bitno je da građani prepoznaju kada njihova vlast stavlja interes nekog od pojedinaca ispred interesa zajednice. Mnogo je vidljivija šteta koju grupa građana prepozna za građane u odnosu na vidljivost štete koju insajderi prepoznaju, a treba na to sve reagovati”, izjavio je učesnik treninga Emir Mešić iz Tuzle.

“Moja motivacija za učešće na ovom programu je želja za jačanjem ličnih kompetencija u ovoj oblasti i sticanje relevantnog iskustva i znanja koje će mi koristiti u toku mog akademskog obrazovanja. Na radionicama i predavanjima imali smo priliku da se upoznamo s primjerima građanskih inicijativa usmjerenih ka pozitivnim promjenama, suzbijanju i otporu koruptivnih radnji u različitim lokalnim zajenicama u BiH, ali i razgovaramo s aktivistima o njihovoj borbi s vjetrenjačama i kriminalnim sistemom u BiH. Facilitatori su nesebično prenosili znanje na nas učesnike a sam program je bio izuzetno inspirativan i ohrabrujući za nas mlade u nastojanju da mi doprinesemo društvenim promjenama.”, izjavila je Dženita Strukan iz Novog Travnika.

“Prijavio sam se na ovaj trening, riječ je o antikorupcijskim metodama kako bismo  se u svojoj lokalnoj zajednici borili protiv različitih koruptivnih radnji i kriminala, pošto je to postala navika u našim gradovima, posebice Zenici. Čuo sam dosta stvari što se tiče kako stupiti u kontakt sa građanima, kako lobirati i biti prava podrška“, istakao je Adil Arapović iz Zenice, učesnik treninga.

Nakon održanog treninga, polaznici ovog programa će imati mogućnost za praktičan rad u svojim lokalnim zajednicama koji će biti usmjeren na identifikaciji lokalnih problema i vođenje javnih kampanja.

Projekat „Podrška građanima u borbi protiv korupcije (ACFC)“ provode Centri civilnih inicijativa (CCI), kao glavni implementator, te Transparency International BiH (TIBiH) i Centar za razvoj medija i analize (CRMA) kao partneri na projektu, a podržan je od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Projekat se implementira u periodu septembar 2019 – septembar 2024. godine. Cilj projekta ACFC je povećati učešće građana u borbi protiv korupcije. Sve projektne aktivnosti su dizajnirane i osmišljene na način da potiču snažan i održiv antikorupcijski aktivizam u cijeloj zemlji, i na svim nivoima.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije