Građanski aktivizam

CCI: Otkloniti nepravilnosti i zaustaviti netransparentno i neefikasno trošenje novca građana općine Grude

"Pozivamo rukovodstvo Općinskog vijeća Grude da što prije, na sjednici Vijeća, razmatra izvještaj o realizaciji preporuka datih u revizorskom izvještaju, kako bi osigurali da se identifikovani propusti i nepravilnosti otklone u narednom periodu, a netransparentno i neefikasno trošenja novca građana zaustavi.", navodi se u saopštenju za javnost Centara civilnih inicijativa, koje objavljujemo u cjelosti.

Općina Grude je odobrila transfere za sport, kulturu i neprofitne organizacije u iznosu od 214.471 KM bez javnog poziva i bez obaveze pravdanja utrošenih sredstava. Osim toga, preko 146.000 KM prikupljenih namjenskih sredstava za zaštitu šuma i za zaštitu od prirodnih nesreća, Općina Grude koristila je i za druge namjene. Ovo je samo dio nalaza iz revizorskog izvještaja Općine Grude za 2020. godinu.

Ured za reviziju Federacije Bosne i Hercegovine je 02. jula 2021. godine objavio izvještaj o finansijskoj reviziji za općinu Grude u kojem su istaknute brojne nepravilnosti u poslovanju ove općine tokom 2020. Nakon više od godinu dana, javnost nema informaciju da li se trošenje javnog novca vratilo u predviđene okvire, tj. da li su realizovane preporuke koje su revizori dali za otklanjanje uočenih nepravilnosti. Prvi koji bi se trebali posvetiti ovim izvještajima, zaštiti  interesa građana, jesu izabrani vijećnici. Za 12 mjeseci, koliko je prošlo od objave revizorskog izvještaja, Općinsko vijeće Grude, još uvijek nije razmatralo realizaciju preporuka datih u  revizorskom izvještaju na sjednicama Vijeća, odnosno pokrenulo raspravu po ovom pitanju, te kroz rad ovog tijela uspostavilo najbolji način za dalje praćenje realizacije preporuka i kontrolu daljeg trošenja novca.

Zbog izuzetne važnosti da lokalni parlamenti pristupe razmatranju ovih izvještaja, te daljem praćenju postupanja revidiranih subjekata kod kojih su revizori identifikovali odstupanja od propisanih procedura, Centri civilnih inicijativa su inicirali prema svim lokalnim parlamentima čije su općine/gradovi biti predmet revizije za 2020. i 2021. godinu da razmatraju revizorske izvještaje i vrše kontrolu nad trošenjem javnog novca. Većina lokalnih parlamenata u oba entiteta su uveli parlamentarni nadzor nad revizorskim izvještajima i izvještavanje o realizaciji mjera iz akcionih planova za otklanjanje nepravilnosti. Jedina reakcija Općinskog vijeća Grude na ovu bitnu tematiku je ta da su u okviru „Vijećničkih pitanja“ i na sjednici Kolegija raspravljali o obavljenoj reviziji i revizorskim preporukama.

Uzimajući u obzir navedeno, pozivamo rukovodstvo Općinskog vijeća Grude da što prije, na sjednici Vijeća, razmatra izvještaj o realizaciji preporuka datih u revizorskom izvještaju, kako bi osigurali da se identifikovani propusti i nepravilnosti otklone u narednom periodu, a netransparentno i neefikasno trošenja novca građana zaustavi.

Projekat „Učinkovitija javna revizija za smanjenje korupcije u Bosni i Hercegovini“ provode Centri civilnih inicijativa (CCI) uz finansijsku podršku Švedske. Projektom se želi doprinijeti odgovornijem trošenju budžetskih sredstava i smanjenju korupcije u javnim institucijama u BiH.

 

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije