Građanski aktivizam

Čekajući odluku suda, vlast u Doboju ponovo zavlači ruku u džepove građana

"Vodovod" Doboj (Foto: Lj.Đ.)
U vezi tužbe zbog povrede prava potrošača prilikom neosnovanog povećanja cijena komunalnih usluga 2015. godine, podnesena je sredinom ove godine revizija protiv presude Okružnog suda u Doboju…

Grupa građana, koji su se smatrali obmanutim povećanjem cijena komunalija, pozivanjem na nepostojeće korigovanje cijena naviše električne energije, su krivičnu prijavu još krajem 2015. godine podnijeli Okružnom javnom tužilaštvu Doboj. Tužilaštvo je u cilju prikupljanja podrobnijih informacija o cijelom slučaju, kako bi donijeli validnu odluku da li će reagovati i eventualno podignuti optužnicu protiv odgovornih, zahtjev za istragu proslijedilo MUP-u, odnosno Policijskoj upravi Doboj.

Inspektori PU su saslušavali građane koji su javno podnijeli krivičnu prijavu protiv gradskih vlasti, zatim je MUP izvještaj predao Tužilaštvu, ponovo je dobio na dopunu, ali se na tome sve i završilo. Zbog čega je u ime građana tužbu protiv Grada podnio Centar za humanu politiku, pod sumnjom da su gradske vlasti počinile krivično djelo prevare zlopotrebom položaja ili ovlasti, jer je Gradska uprava predlagač odluke, a Skupština grada je usvojila spornu, po njima, prevarantsku odluku.

“U vezi tužbe zbog povrede prava potrošača prilikom neosnovanog povećanja cijena komunalnih usluga 2015. godine, podnesena je sredinom ove godine revizija protiv presude Okružnog suda u Doboju. U prvostepenom postupku sudila je Radovanka Marić, čija kćerka je zaposlena kod jednog od tuženih, zbog čega je traženo njeno izuzeće, koje nije odobreno. Ako se ne uspije u reviziji, planiraju se koristiti ostala pravna sredstva, uključujući i podnošenje predstavke Evropskom sudu za ljudska prava. Na žalost, kada tužba dođe u ruke sudije koji štiti one koji ugrožavaju prava potrošača, ostaje vam da pokušate ispraviti nepravdu korištenjem revizije, apelacije i predstavke” – izjava je predsjednika CHP-a Momira Dejanovića.

Momir Dejanović, predsjednik Centra za humanu politiku

Osim pokrenute tužbe građana, da se ta odluka Skupštine grada poništi zvanično su, u nekoliko navrata, ponajviše radi sakupljanja političkih poena pred izbore, tražile opozicione stranke, ali tada vladajući SDS sa svojim koalicionim partnerima do kada je bio na vlasti u Doboju, odnosno do početka 2019. godine, nije želio ni da čuje za to, pravdajući to da će struja sigurno poskupeti. Napon prethodnih Opštih izbora “preobučeni” u dres SNSD-a, nekadašnji SDS-ovci nisu sve do sada željeli da se revidira ta odluka, iako struja nije poskupljivala, da bi sada sa saglasnošću lokalnih vlasti komunalna preduzeća korigovali i tu povećanu cijenu naviše.

Na sjednici Skupštine grada Doboj, u petak, 11.11., odluka za novo povećanje cijena isporuke toplotne energije “Gradske toplane” i vode i odvodnje kanalizacije “Vodovoda” je i za same odbornike bila maglovita, ali ih to nije spriječilo da svi sem odbornika Socijalističke partije glasaju za povećanje.

Snežana Šešlija, predsjednica Udruženja za zaštitu potrošača ToPeeR Doboj

“Prije nego što je 11.11.2022. godine gradska skupština razmatrala odluke o povećanju cena grejanja i isporuke vode, prijedlog je razmatrao Savet za zaštitu potrošača, ali na Skupštini nije dato obrazloženje svih odluka kao ni odluka Saveta za zaštitu potrošača. U ovom momentu, prioriteti u našem delovanju, mislim na udruženja za zaštitu potrošača, su usmereni na poštovanje Zakona o zaštiti potrošača, kada su obaveze i odgovornost pružalaca usluga od ekonomskog interesa. Na prvom mestu tu je izdavanje računa za pruženu uslugu, a ne i za druge troškove (mrežne, distributivne i slično). Takodje, zabrinjavajuće je da se cijene formiranju na osnovu zahtjeva, sugestija, prijedloga raznih projekata, MEG na primer.  Analizom  odluke Vodovoda , npr. povećanje cene uslovljava i uvođenje  dodatnog troška u vrijednosti od 3,5 KM po domaćinstvu, samo za fizička lica”, izjava je za portal Antikorupcija.info predsjednice Udruženja za zaštitu potrošača ToPeeR Doboj Snežana Šešlija.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije