Građanski aktivizam

CHP: Neadekvatno zakazivanje specijalističkih pregleda, visoke participacije i skupi lijekovi

Saopštenje za javnost

Centar za humanu politiku ponovo je uputio inicijativu Ministarstvu zdravlja i Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske da riješe neriješene probleme zakazivanja specijalističkih pregleda, participacije i skupih lijekova za osigurana lica.

Zatraženo je  da se telefonsko zakazivanje specijalističkih pregleda vrši na način da se pregledi zakazuju u vrijeme kada će pregled biti obavljen, sa prijedlogom da se od 2023. godine pregledi zakazuju putem porodičnog ljekara, što je dobra praksa iz drugih država.

Takođe, je zatraženo da se preispitaju visine participacije i liste lijekova, sa zahtjevom da se visina participacije za laboratorijske nalaze i druge usluge smanji, kao i da se prošire liste lijekova koje sufinansira Fond zdravstvenog osiguranja, na način da budu obuhvaćeni osnovni lijekovi za sve bolesti.

Kod telefonskog zakazivanja specijalističkih pregleda u dobojskoj bolnici na oftalmologiji pregled je moguće zakazati približno u vrijeme kada će on biti obavljen, dok u drugim službama pregled zakazuju od 08.00 do 14.00 sati, prilikom čega korisnici zdravstvene zaštite nepotrebno čekaju nekoliko sati na zakazani pregled i negoduju zbog toga ili zbog neinformisanosti o načinu zakazivanja pregleda.

Participacija za laboratorijski nalaz krvi i urina u dobojskom domu zdravlja plaća se 25,00 KM, što je blizu polovine od pune cijene u privatnim zdravstvenim ustanovama, a lijekovi i druge usluge prilikom liječenja od korone plaćaju se u prosjeku oko 400 KM.

Oznake

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije