Građanski aktivizam

CHP se obratio Tužilaštvu BiH: Ponovo istražiti ubistvo Branislava Garića

Centar za humanu politiku iz Doboja objavio je saopštenje za javnost u vezi ubistva potpredsjednika SO Doboj Branislava Garića, 26.04.2009., za koje je optužen a onda, od strane Okružnog suda u Doboju, oslobođen optužnice, "jer je u vrijeme tog događaja bio neuračunljiv". direktor građeviniske firme Građ-promet Rajko Savić.

Centar za humanu politiku zatražio je od Tužilaštva BiH da istraži ubistvo Branislava Garića s obzirom da postoje saznanja da je optuženi koji je priznao ubistvo izjavio da on nije ubio Garića i da postoji sumnja da je ubica neko drugi, da je ubistvo organizovano i dogovoreno da ga prizna osoba koja nije izvršila ubistvo, da je ubistvo povezano sa kontrolom lokalnih institucija, vladajuće partije, organizovanog kriminala i privatne milionske koristi od prodaje gradskog građevinskog zemljišta i poslovnih prostora, građenja, izmjena regulacionih planova, nabavki i drugih kriminalnih poslova i da su policijski uviđaj, tužilačka istraga, nalaz vještaka i suđenje u kome je optuženi za ubistvo oslobođen bili naručeni, plaćeni i dogovoreni.

Potrebno je istražiti povezanost Obrena Petrovića, tadašnjeg dobojskog načelnika, sa ubistvom Branislava Garića, od mogućeg podsticanja do organizovanja ubistva, s obzirom da je Obren Petrović bio najzainteresovaniji za uklanjane ubijenog zbog marginalizovanja i nekontrolisanja koruptivnih poslova, da je nakon ubistva preuzeo potpunu kontrolu nad lokalnim institucijama, vladajućom partijom i kriminalnim poslovima, da je imao kapacitet za korumpiranje policije, tužilaca, vještaka i sudija, upotrebu osobe koja je priznala ubistvo i angažovanje stvarnog ubice i da je imao policijsku, tužilačku, sudsku i drugu zaštitu za ratne zločine i višemilionski kriminal.

Takođe, treba istražiti odgovornost postupajućeg okružnog tužioca Gorana Rubila i angažovanih policajaca na uviđaju zbog pomoći organizatoru ubistva da prikriju stvarnog ubicu, naručioca i pozadinu, drugih tužilaca koji su ignorisali prijavu ovog centra protiv Obrena Petrovića zbog povezanosti sa ubistvom, sudija u prvostepenom i drugostepenom postupku i vještaka, kao i provjeriti način sticanja višemilionske imovine koja je ostala iza ubijenog.