Građanski aktivizam

CHP: Umjesto uređenja nastavlja se uneređenje korita Bosne i služenje interesima šljunkarske mafije i uzurpatora javnog vodnog dobra

Još jedno oštro saopštenje i još jedna krivična prijava iz dobojskog Centra za humanu politiku, koje potpisuje njegov direktor Momir Dejanović.

Centar za humanu politiku podnio je krivičnu prijavu protiv vlasnika zemljišta na kč 7095/1, 7093, 7094 i drugih u katastarskoj opštini Doboj, Voda Srpske, vodne inspekcije i gradske uprave zbog zakonom zabranjenog izvođenja radova kojim se pregrađuje korito Bosne, smanjuje proticajni profil i izaziva opšta opasnost usljed povećane ugroženosti Doboja od poplava.

Nakon poplave 2014. godine, kada je u Doboju utopljeno 11 osoba i nastala šteta od nekoliko stotina miliona KM, nije očišćeno i uređeno korito Bosne, nastavljena je gradnja na vodnom zemljištu i nisu preduzete druge potrebne aktivnosti i mjere za zaštitu Doboja od poplava.

Od Vlade RS zatraženo je da smijeni nesposobnog direktora u Vodama Srpske i korumpirane vodne inspektore zbog nepreduzimanja mjera zaštite, zapuštenosti i negradnje zaštitnih nasipa i drugih objekata, izbjegavanja projektovanog uređenja korita Bosne, nečišćenja korita vodotoka i tolerisanja zakonom zabranjene gradnje, nasipanja i izvođenja drugih radova u velikom koritu Bosne, služenja interesima šljunkarske mafije i uzurpatora javnog vodnog dobra i drugih propusta koje su utvrdili Glavna služba za reviziju javnog sektora, druge institucije i civilni aktivisti.

Vladi RS je predloženo da poslove praćenja i kontrole vodotoka i drugog javnog vodnog dobra povjeri udruženjima građana, s obzirom da Vode Srpske i njena kancelarija u Doboju ne prate i ne kontrolišu stanje javnog vodnog dobra koje im je povjereno na upravljanje, ne prijavljuju i ne sprečavaju gradnju objekata, pregrađivanje i druge zakonom zabranjene radove u koritu Bosne i imaju koruptivni dil sa vlasnicima šljunkara i uzurpatorima javnog vodnog dobra.

Građani u akciji