Građanski aktivizam

CHP: Ustajte diskriminisani!

19.07. u Doboju su aktivisti Centra za humanu politiku održali „uličnu akciju“ podjele letaka, u okviru kampanje „Ustajte diskriminisani“.

Iz Centra za humanu politiku su, u okviru kampanje „Ustajte diskriminisani“, na uličnoj akciji upoznali Dobojlije o uočenim oblicima diskriminacije, sa akcentom na nejednak tretman stanovnika u ruralnim područjima, kada je u pitanju obezbjeđenje putne infrastrukture, odnosno asfaltiranja i održavanja lokalnih puteva.

„Diskrimininisani ste jer se ne možete zaposliti u gradskim, entitetskim i državnim institucijama, ustanovama i preduzećima ako niste član vladajuće partije. Diskriminisani ste jer prednost prilikom zapošljavanja imaju oni sa kupljenim diplomama u odnosu na vas koji ste redovno završili javne i druge fakultete. Diskriminisani ste kada redovno plaćate poreze, doprinose, grijanje, vodu, parking i ostale obaveze, a drugi to ne moraju ili izbjegavaju. Diskriminisani ste jer vas ne pitaju za izmjene regulacionih planova za Dom vojske i druge lokacije, jer da vas pitaju, ne bi mogli za sebe uzeti milione KM u novcu i nekretninama. Diskriminisani ste jer lokalni, entitetski i državni funkcioneri imaju više kuća, stanova i poslovnih prostora koje su stekli na koruptivan način, a vi imate manji stan ili kuću koje ste kupili ili izgradili od kredita koga još otplaćujete“ – samo je dio oblika diskriminacije koje je u u toku kampanje, od početka ove godine, identifikovao CHP.

Predsjednik CHP-a Momir Dejanović kaže za portal Antikorupcija.info da su uočili i diskriminaciju od strane pravosuđa, jer se , kako kaže, druga strana favorizuje od strane korumpiranih sudija, jer tužilaštvo istražuje i optužuje odgovorne za sječu tri metra drveta i dio odgovornih za ratne zločine, a ne istražuje i optužuje odgovorne za milionsku pljačku, granatiranje Doboja, ubistva civila u Ritešiću i Majevcu i druge ratne zločine.

„Posebna vrsta diskriminacije je partijsko, izborno, poznaničko, ponižavajuće i koruptivno održavanje i asfaltiranje lokalnih kategorisanih i nekategorisanih puteva. Grad Doboj upravlja sa 182 km lokalnih kategorisanih puteva i 1.984 km nekategorisanih puteva. Lokalni putevi uglavnom se održavaju i asfaltiraju pred izbore, a o asfaltiranju puteva, umjesto nadležnih gradskih institucija, odlučuju mjesni aktivisti i gradski partijski lider na osnovu glasanja za vladajuću partiju. U nekim naseljenim mjestima asfaltirano je manje od 10% puteva, dok je u drugim asfaltirano preko 50% puteva, neki lokalni kategorisani putevi su potpuno asfaltirani, a neki su asfaltirani u manjem dijelu, asfaltirani su prilazani putevi do dvije ili tri kuće, a nisu asfalirani putevi u zaseocima koje koristi deset ili više kuća i mnogi putevi se uopšte ne održavaju ili ih održavaju mještani“ – precizirao je Dejanović fokus kampanje CHP u okviru proketa „Podrška građanima u borbi protiv korupcije“.

Konkretizovao je da je CHP u ime diskriminisanih početkom ovog mjeseca  podnio posebnu tužbu za zaštitu od diskriminacije, u kojoj traže od dobojskog Osnovnog suda da utvrdi da je tuženi povrijedio tužiočevo pravo na jednako postupanje, da zabrani preduzimanje radnji kojima se krši ili može prekršiti tužiočevo pravo na jednako postupanje, da se nadoknadi materijalna i nematerijalna šteta i da se presuda o trošku tuženog objavi u medijima.

„Takođe, udruženja ili druge organizacije koje se bave zaštitom ljudskih prava mogu podnijeti kolektivnu tužbu protiv odgovornih za povredu prava na jednako postupanje većeg broja osoba. Neki su se partijski zaposlili, a neki nisu neki plaćaju poreze i doprinose, a neki ne plaćaju, nekima asfaltiraju puteve, a nekima ne, neke optuže za stotinu, a neke ne optuže za milione maraka, neki su osuđeni za ratne zločine, a neki nisu. O tome smo proteklih mjeseci upoznavali građane Doboja i činićemo to i u nastavku kampanje“ – napomenuo je na kraju predsjednik CHP.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije