Građanski aktivizam u susjedstvu

Crna Gora: Grupa nevladinih organizacija pozvala aktuelnu i svaku narednu Vladu da odustane od pokušaja zastrašivanja i vrijeđanja NVO sektora

Nedemokratičnost i agresivna netolerantnost prema kritici iz medija ili nevladinog sektora karakteristika je i crnogorskih političara. Samo je reakcija tamošnjeg civilnog društva, izgleda, ozbiljnija, masovnija i snažnija. U BiH nikako da se prođemo te navike da se svako bori za sebe i kad baš dođe do njega. Tako i aktuelni protesti novinara u Republici Srpskoj, protiv usvajanja izmjena Krivičnog zakona, kojim će se otvoriti put za ukidanje slobode javne riječi, prolaze bez snage kakvu bi morali imati. (Antikorupcija)

Grupa nevladinih organizacija poručila je da aktuelna i svaka naredna Vlada treba da odustane od pokušaja zastrašivanja i vrijeđanja NVO sektora.

“Posljednjih dana svjedočimo u kontinuitetu negativnim izjavama predstavnika Vlade u odnosu na nevladine organizacije koje su do sada nazvali ‘opskurnim’, ‘onima koje vode kampanju za jednu političku opciju’, ‘batinom ili slabom batinom centara moći u raznim periodima’, ‘nedobronamjernim’ i ‘političkim organizacijama određenih struktura’. Umjesto da su premijer i njegova Vlada odgovorili na brojne inicijative civilnog sektora, pokrenuli usvajanje novih i tražene i potrebne izmjene postojećih zakona, politika, ali i praksi, odlučili su da na kritiku odgovore neprimjerenim komentarima, vrijeđajući dio crnogorskog društva, bez ponuđenih dokaza za svoje uvredljive i gore pobrojane tvrdnje”, navodi se u saopštenju koje potpisuju Juventas, Centar za monitoring i istraživanje, Queer Montenegro, Udruženje Roditelji, Spektra, Stana, SOS Nikšić, Udruženje maladih sa hendikepom Crne Gore, Centar za romske inicijative, Link i Centar za ženska prava.

“Crna Gora se, u ovom momentu, bori sa brojnim problemima kao što su: siromaštvo, iseljavanje stanovništva, vršnjačko nasilje, političko zapošljavanje, nasilje u partnerskim odnosima, femicid, povećanje broja suicida, korupcija, devastacija šuma, zagađenje vazduha i rijeka, netransparentnost u upravljanju, neažurani birački spisak, politički pritisci na građane, diskriminacija, loš kvalitet obrazovanja, urušavanje kvaliteta zdravstvenog sistema, zastoj u evropskim integracijama, kriminal. Samo smo nabrojali neke od oblasti u okviru kojih u kontinuitetu, veoma dobronamjerno, sa jasnom misijom, djeluju nevladine organizacije, kritikujući neuspjehe ove i prethodnih vlada”, dodaje se u saopštenju.

Iz NVO sektora su pozvali premijera Dritana Abazovića i ministra finansija Aleksandra Damjanovića da “promisle svoj odnos prema kritičarima vlasti”: “I da nam odgovore da li svoj odnos prema nevladinim organizacijama mogu nazvati dobronamjernim, ili pak ‘opskurnim’, ‘političkim’, datim u okviru ‘kampanje za jednu političku opciju’, ili možda simbolički rečeno ‘batinom ili slabom batinom centara moći’, odnosno ‘nedobronamjernim’.

“Mi odnos Vlade prema nevladinim organizacijama svakako ne bismo nazvali ‘nebitnim’ te smatramo da ova i svaka naredna Vlada treba da odustane od daljeg pokušaja zastrašivanja, diskreditacije ili vrijeđanja nevladinih organizacija i nevladinog sektora i posveti se rješavanju problema na koje kontinuirano ukazujemo”, zaključuje se u saopštenju.

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije