Građanski aktivizam

„Čuvari Ozrena“ zabrinuti zbog geoloških istraživanja i najavljenog usvajanja spornog zakona u Narodnoj skupštini

„Stop geološkim istraživanjima na planini Ozren!“ poručili su, sa danas održane press konferencije, iz neformalne grupe građana „Čuvari Ozrena“, čije saopštenje za javnost prenosimo u cjelosti.

Danas 30.05.2022. godine, neformalna grupa građana „Čuvari Ozrena“, u Doboju, održala je press konferenciju povodom nezadovoljstva koje je izazvano najavljenim geološkim istraživanjima na teritoriji mjesnih zajednica Sočkovac, Karanovac i Kakmuž.

Naime, 2021. godine najavljeni su radovi u svrhu geoloških istraživanja nalazišta nikla, cinka i bakra, kao i pratećih metala u ovim mjesnim zajednicama. Kao prateći dio eksploatacije ovih materijala, veliki je rizik od trovanja prirode planine Ozrena, što izaziva veliko nezadovoljstvo i strah stanovništva u ovoj regiji.

Na mirnim protestima, 21.11.2021. okupljeno stanovništvo jasno je pokazalo da ove iskope ne želi blizu svojih domova. Kao rezultat, poruka je upućena Ministarstvu energetike i rudarstva Republike Srpske da mještani nisu saglasni sa geološkim iskopavanjima, ali je Ministar izjavio da su date saglasnosti po Zakonu, te da ih ne može povući.

Iako je, zbog nezadovoljstva mještana, kompanija „Lykos Metal Limited“, a koja je istovremeno vlasnik „Medenog brijega“, firme koja je dobila odobrenje da istraživanja vrši, obustavila istraživanja na područiju opštine Doboj, planirana istraživanja na područiju opštine Petrovo nisu obustavljena.

Dodatne zabrinutosti mještana ovih mjesnih zajednica pojavile su se i najavljenom sjednicom Skupštine Republike Srpske, na kojoj će glasati o usvajanju novog Zakona o geološkim istraživanjima. Sjednica je zakazana za 31.05.2022. a koliko je javnosti poznato, ono što najviše brine mještane su dva nova člana kojim se

(1) Detaljna geološka istraživanja u područjima koja su proglašena zaštićenim mogu se izvoditi u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita prirode i aktom o proglašenju zaštićenog područja na kom su planirana istraživanja.

(2) Geološke istražne radove nije dozvoljeno izvoditi u naseljima na razdaljini manjoj od 100 m od stambenih objekata, osim inženjerskogeoloških, geotehničkih i hidrogeoloških istraživanja.

„Da li ćemo se mi morati opet seliti sa naših ognjišta, jer znamo da uz iskopavanje ruda i uz brojna zračenja kao posljedice iskopavanja kako na Ozrenu tako i šire nema mirnog života? Da li će se novi Zakon usvojiti na štetu običnog čovjeka? Šta li to stoji iza priče o iskopavanju ovih ruda, kada su nadležni spremni da na našu štetu odobre uništavanje prirode na planini Ozren?“ – jednoglasno pitaju nadležne članovi „Čuvara Ozrena“.

Članovi „Čuvara Ozrena“ jasno traže od nadležnih da stanu na njihovu stranu, te zaštite njihove interese. Prvo traže od Skupštine Republike Srpske da zaštiti interese svojih građana, a jasno poručuju svima: „Stop geološkim istraživanjima na planini Ozren!“

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije