Građanski aktivizam

“Čuvari Ozrena” povodom Dana planete Zemlje: Zakonski zaštititi šire područje Ozrena, od geoloških istraživanja!

“Na ovaj simbolični dan – Dan planete Zemlje – pozivamo republičkog ministra rudarstva i ekologije, Petra Đokića, da posluša glas naroda i povuče sporno rješenje o odobravanju geoloških istraživanja na našem području, a isto tako pozivamo republičku ministricu prostornog uređenja, građevinarstva i okoliša, Srebrenku Golić da, u sklopu svojih nadležnosti, pokrene zakonsku proceduru zaštite ovog prirodnog bisera”, navodi se, između ostalog, u današnjem saopštenju za javnost neformalne grupe građana “Čuvari Ozrena” .

Republičko Ministarstvo energetike i rudarstva je, iako je znalo za planske dokumente za područje Ozrena, u aprilu 2021. godine izdalo Rješenje kojim se odobravaju privrednom društvu „Medeni brijeg“ iz Bijeljine izvođenje detaljnih  geoloških istraživanja na području opštine Petrovo, na području koje je Prostornim planom Republike Srpske predviđeno kao Nacionalni park, prirodnim biserom, koji bi ovim istraživanjima, a kasnije i eksploatacijom zauvijek promijenilo i ugrozilo ovaj prirodni resurs.

Naime, Prostornim planom Republike Srpske do 2025. godine planirana je zaštita lokaliteta Ozrena kao Nacionalni park – zaštićeno područje II kategorije po međunarodnoj (IUSN) kategorizaciji, zajedno sa još devet lokaliteta na teritoriji Republike Srpske. Ovim planom je predviđeno da se do kraja 2018. godine pripremi planska dokumentacija tzv. Prostorni planovi područja posebne namjene – zaštićena područja. Međutim, Vlada Republike Srpske i resorno Ministarstvo do danas nisu poduzeli radnje i aktivnosti koje su sami planirali. Umjesto toga odlučili su se za jednostavnije i parcijalno rješenje te je u  januaru 2022. godine donesena Odluka o proglašenju područja Gostilj-opština Doboj, zaštićenim staništem “Gostilj“.

Aktivisti neformalne grupe građana “Čuvari Ozrena” su od samog početka učestvovali u svim protestima protiv geoloških istraživanja koja su započeta bez podrške stanovništva sa ovog područja, kršeći Zakon o geološkim istraživanjima Republike Srpske kojim se  propisuje da “geološka istraživanja mineralnih sirovina nisu dozvoljena na prostoru na kojem se nalaze: naselja, javne saobraćajnice, vodoprivredni objekti, vodovodi, područja izvora mineralnih, termalnih i drugih voda, spomenici kulture, prirodne rijetkosti, groblja, i druga dobra u opštoj upotrebi, kao i na području koje je proglašeno zaštićenim (nacionalni parkovi, zaštićene šume, mineralna vrela i drugo).

“Stoga , na ovaj simbolični dan – Dan planete Zemlje pozivamo republičkog ministra rudarstva i ekologije, Petra Đokića, da posluša glas naroda, povuče sporno Rješenje o odobravanju radova geoloških istraživanja na našem području, a isto tako pozivamo republičku ministricu prostornog uređenja, građevinarstva i okoliša, Srebrenku Golić da, u sklopu svojih nadležnosti, pokrene zakonsku proceduru zaštite ovog prirodnog bisera kako bi se sačuvale prirodne I kulturne vrijednosti ovog područja za buduće generacije”, poručuju aktivisti Čuvara Ozrena.

Podsjećamo, mještani Mjesnih zajednica Sočkovca, Karanovca i Kakmuža su još početkom novembra 2021. godine započeli svoj bunt i proteste protiv nastavljanja radova geoloških istraživanja nalazišta bakra, nikla, cinka i pratećih metala u ove tri Mjesne zajednice opštine Petrovo, kao i proširenju istraživanja u širem prostoru planine Ozren. Građani ovih Mjesnih zajednica su se okupili 21.11.2021. godine na velikom protestu u Sočkovcu  na kojem su tražili od Ministarstva energetike i rudarstva Republike Srpske da povuče  odobrenje i ponište licencu preduzeću „Medeni brijeg“ iz Bijeljine  za ranije odobrena geološka istraživanja na lokalitetu  Ozrena.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije