Građanski aktivizam

Čuvari Zraka: “Građani Zenice dobro upoznati sa činjenicom da se za zaštitu zraka izdvajaju sredstva koja se troše nenamjenski”

Saopštenje za javnost neformalne grupe građana „Čuvari zraka“.

Danas, 28.05.2022. godine, u Zenici, održan je događaj anketiranja građana o pitanjima koja se tiču zaštite zraka i poznavanja informacija o trošenju namjenskih sredstava doznačenih od Fonda za zaštitu okoliša FBiH. Anketu su sastavili i izradili članovi neformalne grupe građana „Čuvari zraka“ iz Zenice, sa ciljem istraživanja teme koliko zapravo građani znaju kako se troše namjenska sredstva.  

Građani su takođe i informisani o problemu niskog kvaliteta najvažnijeg resursa za život – zraka, u svom gradu, ali i o činjenici da u prethodnih nekoliko godina nije bilo ni jednog značajnijeg projekta koji bi se posvetio zaštiti zraka u ZDK.

„Namjenska sredstva od naknada koje sakupi, Fond za zaštitu okoliša FBiH uplaćuje na račune kantona svake godine, a sredstva se raposređuju u skladu sa Odlukom o načinu raspodjele sredstava Fonda. 70% odvojenih sredstava se usmjerava u opštinske budžete, a 30% sredstava doznačuje se Vladi ZDK. Prateći godišnje izvještaje resornog kantonalnog Ministarstva ZDK uvidjeli smo da se na zaštitu zraka, koje mora biti imperativ, ne izdvaja namjenski dovoljna količina novca, a u prethodnim godinama primjetno je nepostojanje niti jednog značajnijeg projekta ove namjene!“ – ističu članovi grupe „Čuvari zraka“.

Aktivnom kampanjom, koja uključuje anketiranje građana, članovi „Čuvara zraka“ ukazuju na problem, ali pozivaju sugrađane da ih podrže, te se uključe u aktivizam, jer se kvalitet zraka tiče svih građana.

„Mi isključivo želimo ukazati na problem koji se mora ispraviti sistemski, tačnije, novci odvojeni za ove svrhe trebaju se trošiti namjenski i transparentno. Jedno od naših nastojanja je da se uvaži uspostavljanje LOTa za projekte koji bi isključivo radili na zaštiti i očuvanju kvaliteta zraka. Vlada ZDK treba biti svjesna da je uspostava LOTa u 2022. godini prvi korak ka sistemskom rješenju problema koje svi u Zenici osjete!“ – jednoglasni su članovi grupe „Čuvari zraka“.

Grad Zenica ima problem sa velikim zagađenjem zraka, te njegov kvalitet negativno utiče na sve stanovnike. Događaj anketiranja građana je pokazao da su stanovnici Zenice informisani, te organizatori ove akcije najavljuju još jaču kampanju, kako informativnu prema svojim sugrađanima, tako i prema svim stanovnicima ZDK.

Pozivaju na podršku, a od Vlade ZDK očekuju i traže transparentno i namjensko trošenje doznačenog novca, jer je kvalitet zraka svima u Zenici od imperativnog značaja!

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije