Građanski aktivizam

Čuvari zraka: Namjenskim trošenjem sredstava za očuvanje zraka istovremeno se čuva i planeta Zemlja

„Pokušavamo da ukažemo na problem nenamjenskog trošenja novca iz Fonda za zaštitu okoliša, jer smo sigurni da bi bolja organizacija, novi projekti i namjenski utrošak sredstava nemjerljivo unaprijedili kvalitet zraka u našem gradu a time i kvalitet života uopšteno.“, poručuju iz neformalne grupe građana „Čuvari zraka“, čije saopštenje, povodom Dana planete Zemlje, prenosimo u cjelosti.

Danas, 23.04.2022. godine, u Zenici, održan je događaj informisanja sugrađana informativnim lecima, u organizaciji neformalne grupe Čuvari zraka. Kao grupa građana koja želi aktivizmom ukazati na problem nenamjenskog trošenja sredstava od strane Vlade ZDK u polju očuvanja kvalitete zraka, već neko vrijeme ukazuje se upravo na ovaj problem, a u sedmici obilježavanja Dana planete Zemlje, problem je još uočljiviji.

Grad Zenica ima problem sa velikim zagađenjem zraka, te njegov kvalitet negativno utiče na sve stanovnike. Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine doznačuje novac i Vladi ZDK i općinama/gradovima ovog kantona, ali se jako malo odvaja za kvalitet ovog resursa bez kog se ne može. Kako su „Čuvari zraka“ više puta naglašavali, i u medijima, i tokom događaja u svojoj organizaciji, u prethodnom periodu u gradu Zenici nije bilo ni jednog većeg ili kvalitetnijeg projekta koji bi kvalitet zraka očuvao, ili poboljšao.

„Ono što dišemo tiče se svih nas koji živimo, ne samo u Zenici, već i u čitavom kantonu. Kada se govori o zaštiti kvaliteta zraka, svi su svjesni da briga o prirodnom resursu bez kog ne možemo, zraku, trenutno nije na zadovoljavajućem nivou, a namjenska sredstva iz Fonda se uredno izdvajaju za te svrhe. Pokušavamo aktivizmom da ukažemo problem nenamjenskog trošenja tog novca, jer smo sigurni da bi bolja organizacija, novi projekti i namjenski utrošak sredstava nemjerljivo unaprijedio kvalitet zraka u našem gradu a time i kvalitet života uopšteno.“- poručuje grupa.

Mladi aktivisti neformalne grupe građana “Čuvari zraka”, Zenica, 23.04.2022. (Foto: AAB)

Građani okupljeni u „Čuvare zraka“ su krajem prošle godine uputili na adresu Vlade ZDK inicijativu sa željom da skrenu pažnju na veliki problem zagađenosti, posredno, ali neposredno i na mogućnost da se finansijska sredstva usmjeravaju na ono što je zaista potrebno. Problem očuvanja kvalitete zraka vrlo lako se može riješiti, upravo kvalitetnim projektima i namjenskim trošenjem. Budući da zadovoljavajućeg odgovora na upućenu inicijativu nije bilo, birali su sedmicu u kojoj je fokus na planetu Zemlju, da ukažu građanima putem informativnih letaka i na problem zagađenosti zraka, ali i da pozovu sve zainteresovane da se priključe inicijativi i pruže podršku, jer se zrak tiče svih onih koji ga udišu.

„Svi građani u ZDK mogu postati član naše grupe. Od Vlade ZDK očekujemo da se ozbiljno pozabavi namjenskim trošenjem resursa, jer, mi svi ovaj zrak udišemo i bez njega ne možemo!“ – navodi grupa i poziva sve građane, kako Zenice, tako i čitavog kantona na podršku.

Novi Čuvar? (Foto: AAB)

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije