Građanski aktivizam

„Čuvari zraka“ od Vlade ZDK traže revidiranje programa utroška sredstava Fonda za zaštitu okoliša za 2023. godinu

"Planirati i namjenski i transparentno utošiti značajna sredstva za projekte i aktivnosti kojim bi se konačno unaprijedio kvalitet zraka u Zeničko-dobojskom kantonu i Gradu Zenici."

Neformalna grupa građana „Čuvari zraka“ iz Zenice, uputili su 17.01.2023. godine na adresu Danijela Pašića, ministra za prostorno uređenje, promet i komunikaciju i zaštitu okoline, u Vladi ZDK, zvaničnu inicijativu da se revidira program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH za tekuću godinu.

Inicijativom „Čuvara zraka“ zatraženo je da se Plan Programa utroška sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2023. godinu revidira u smislu planiranja značajnijih sredstava za projekte i aktivnosti kojim bi se unaprijedio kvalitet zraka u Zeničko-dobojskom kantonu i Gradu Zenici bilo kroz direktne projekte ili putem LOT-a za zaštitu zraka.

Takođe, traži se da da resorno ministarstvo pokrene javni dijalog, kako bi se argumentirano i otvoreno porazgovaralo o odgovornosti za dosadašnje trošenje sredstava Fonda.

Analiza koju su „Čuvari zraka“ uradili tokom 2022. godine, naime, pokazala je da je u posljednjih pet godina Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH Zeničko-dobojskom kantonu uplatio preko 28 miliona KM naknada za zaštitu okoliša i poboljšanje kvalitete zraka. Međutim, rezultati nisu vidljivi, odnosno, zrak je sve zagađeniji, smatraju aktivisti, koji su u više navrata, u prethodnom periodu, od Vlade ZDK, u prethodnom mandatu, tražili da se sredstva iz Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH namjenski i transparentno troše na projekte za poboljšanje kvaliteta zraka u Kantonu, što do sada nije bio slučaj.

„Iskreno se nadamo da ćete što prije razmotriti našu inicijativu i prihvatiti neformalnu grupu kao partnera u budućem planiranju u ovoj oblasti, kako bi se zajedničkim aktivnostima promijenila dosadašnja praksa sa kojom većina nevladinog sektora nije zadovoljna.“, naveli su „Čuvari zraka“ u svom obraćanju ministru Pašiću, koji je na ovu funkciju, podsjetimo, imenovan prije manje od mjesec dana, kao kadar SDP-a BiH.

Građani u akciji