NGG „Da se ne ponovi maj 2014.“ - kampanja borbe protiv koruptivnih radnji i interesa koji dovode do ugroženosti Doboja od poplava

“Da se ne ponovi maj 2014.” poziva političke stranke i građane Doboja da zaštitu od poplava učine značajnom predizbornom temom

Ova grupa izražava posebnu zabrinutost zbog institucionalne zanemarenosti problema ugroženosti i zaštite od poplava i poziva političke partije i kandidate da se posebno izjasne da li će zaustaviti bespravnu gradnju na vodoplavnom području, s očiglednom koruptivnom pozadinom.

Grupa građana Doboja “Da se ne ponovi maj 2014.”, koji su pokrenuli kampanju borbe protiv koruptivnih radnji i interesa koji dovode do ugroženosti Doboja od poplava, uputila je otvoreno pismo političkim partijama i kandidatima za gradonačelnika da prije ovogodišnjih lokalnih izbora javno odgovore građanima Doboja šta planiraju učiniti u periodu 2020-2024. godine da se Doboj zaštiti od poplava, kako se ne bi ponovila katastrofa iz 2014.

Oni podsjećaju da je, prema nalazima iz studije Vodoprivrednog zavoda RS iz 2014. godine, Doboj ugrožen od poplava zbog nedovoljne visine starog i nepostojanja drugih odbrambenih nasipa, neuređenog korita rijeke Bosne i njenih pritoka, izgrađenih objekata i deponovanog materijala na vodoplavnom području, starog željezničkog mosta i odvodnje unutrašnjih voda.

Ova grupa izražava posebnu zabrinutost zbog institucionalne zanemarenosti problema ugroženosti i zaštite od poplava i poziva političke partije i kandidate da se posebno izjasne da li će zaustaviti bespravnu gradnju na vodoplavnom području, s očiglednom koruptivnom pozadinom.

A građanima sugerišu da im zaštita od poplava bude jedno od važnih pitanja na osnovu koga će se opredeljivati da li će ili neće izlaziti na izbore i za koju političku partiju i kandidata će glasati ili neće glasati na ovogodišnjim lokalnim izborima.

Da se, dakle, ponašaju kao odgovorni građani, koji o lokalnoj administraciji koja treba da im služi, razmišlja logično i prema parametru očekivane koristi koju će građani, odnosno zajednica, imati od nekog kandidata, a ne na osnovu ispraznog populizma ili dizanja tenzija po bilo kom osnovu.

Rezultat glasanja nije apstraktan.

2014. su propusti vlasti, izabrane na izborima, i koruptivno ponašanje za epilog imali utapanje 11 lica i višemilionsku štetu.

6 godina nakon te katastrofe, većina problema i dalje je neriješena a ugroženosti od poplava i dalje realna.

Zato je poziv grupe “Da se ne ponovi maj 2014.”, i političkim partijama i građanima, pravovremen i relevantan.

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije