“Pusti me da tečem” - Inicijativa za sprječavanje gradnje MHE na rijeci Neretvici, Konjic Vijesti

“DAN D” ZA MINI HIDROELEKTRANE U KONJICU?

10.6.2020. održaće se, dugo očekivana, tematska sjednica Općinskog vijeća Konjic, na kojoj će se diskutovati o izgradnji mini hidroelektrana na rijeci Neretvici.

Općinsko vijeće Konjic je, naime, krajem februara ove godine, donijelo Zaključak kojim se između ostalog daje preporuka investitoru (Elektroprivredi BiH) za zaustavljanje radova na izgradnji MHE, dok se po ovom pitanju ne organizuje tematska sjednica ovog vijeća.

Sjednica je, tada, bila planirana, za drugu polovinu marta, ali je zbog pandemije Corona virusa morala biti odgođena i održava se tek sada.

Suprotno preporuci Općinskog vijeća, izvođač je pokušao nastaviti radove, ali je bio spriječen, reagovanjem aktivista građanske inicijative „Pusti me da tečem“.

Na najavljenoj sjednici Općinskog Vijeća predstavnici mjesne zajednice, različita udruženja građana i ekološka udruženja iskoristit će priliku da iznesu svoj stav o izgradnji minihidroelektrana. Takođe, građani će informisati općinsko Vijeće o postojanju sumnje  u regularnost postupka dodjele dozvola za izgradnju MHE i tražiti od općinskog Vijeća da u okviru svojih ovlaštenja postupi u skladu sa predstavljenim podacima i zaštiti interese građana.

Očekuje se da sjednici, pored Vijećnika OV Konjic i predstavnika MZ Neretvica i Građanske inicijative „Pusti me da tečem“, prisustvuju i predstavnici Federalnog ministarstva okoliša i turizma, JP Elektroprivrede BiH, Ministarstva saobraćaja i veza HNK, Agencije za vodno područje Jadranskog mora Mostar, Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK, te općinski javni pravobranilac.

(antikorupcija.info)

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije