Trebamo da znamo - Inicijativa za zakonito trošenja sredstava za održavanje zgrada u Vitezu

Dragan Marin uvažio prijedloge grupe građana okupljene u inicijativu ‘Trebamo da znamo’

Saopštenje neformalne grupe građana "Trebamo da znamo", Vitez.

Direktor JSP Vitez stan Dragan Marin je na sastanku sa članovima inicijative Trebamo da znamo 09.02.2021. godine izrazio spremnost da realizuje sve zahtjeve koje su pred njega predočili građani koji su nezadovoljni zbog nagomilanih problema u radu spomenute ustanove i komunikaciji sa stanarima.

Građani su na sastanku iznijeli prijedlog da se kreira web stranica preduzeća JSP Vitez stan koja bi poslužila adekvatnom informiranju stanara o njihovim obvezama i pravima, a na kojoj bi zainteresiranim stanarima, uz određene zakonske akte, bile dostupne i informacije o mogućim načinima sufinanciranja velikih popravki na zgradama i kontaktima.

Ovaj prijedlog stanara je naišao na razumijevanje i direktor se obavezao da ovaj prijedlog iznese Nadzornom odboru, dok će kao prijelazno rješenje biti pokrenuta Facebook stranica putem koje će građani moći dobiti aktuelne informacije o radu preduzeća i svojim pravima.

“Ispred grupe građana željela bih da izrazim zadovoljstvo konstruktivnim pristupom gospodina Marina koji je uvažio naše zahtjeve dok je za neke objasnio razloge zbog kojih to nije moguće u ovom trenutku, ali ostaje da se to riješi u budućnosti u čemu ćemo aktivno učestvovati. Takođe, napomenula bih da i Općina Vitez ima svoje dužnosti i obaveze kada je riječ o uređenju grada i stambenih zgrada i od njih ćemo takođe tražiti rješenja za probleme koji muče veliki broj građana u Vitezu”, istakla je Marijana Grgić.

Na sastanku je dogovoreno da će svi ovlašteni predstavnici stanara moći će preuzeti financijsko izvješće za svoje ulaze/zgrade za tjedan dana.

Na upit članova inicijative Trebamo da znamo o tome zašto JSP VITEZ STAN ne dostavlja mjesečne račune stanarima, direktor, Dragan Marin, iznio je razloge za neizdavanje istih, a koji su, uglavnom, financijske prirode i da bi to podrazumijevalo dodatno opterećenje stanara jer bi se troškovi ispisivanja računa financirali iz obveznih naknada koje stanari uplaćuju.

Međutim, Dragan Marin upoznao je članove inicijative Trebamo da znamo s mogućnošću online uplate obvezne naknade uz obvezno navođenje šifre uplatitelja.

Kada je riječ o imenovanju ovlaštenih predstavnika, odnosno malom broju predstavnika koji su imenovani, zaključeno je da je potrebno poduzeti određene korake koji bi doveli do toga da se ovo stanje promijeni jer je to jedini način da se uspostavi adekvatna komunikacija između stanara i JSP Vitez stan..

Takođe, građani su upoznati sa mogućnošću dostavljanja prijedloga stanara koji bi bili uvršteni u plan rada preduzeća za 2021. godinu. Prijedloge je moguće dostaviti u prostorije preduzeća ili na email adresu: jspvitezstan19mail.com.

Pogledaj više