Neformalna grupa građana Drvara i Bosanskog Grahova protiv odlaganja otpada iz Italije u njihovoj opštini

Drvarčani tražili od policije da isprati kamione sa spornim otpadom van teritorije opštine

Zahvaljujući građanskom aktivizmu i medijima, koji nisu dozvolili da na čitav slučaj ''padne zaborav'', počeo je dugoočekivani odvoz i uništavanje stotina tona spornog tekstilnog otpada uvezenog iz Italije. 

Juče, 10.03., je iz napuštenih hala kompanije “Grmeč” odvezeno nekoliko bala otpada iz Italije, koji je već osam mjeseci nelegalno deponovan u Drvaru i koji je izazivao uznemirenost i proteste lokalnog stanovništva.

Time je konačno otpočelo dugo najavljivano uklanjanje spornog otpada iz ovog grada.

Uklanjanje koje je, prema obećanjima vlasti u prošloj godini, trebalo da se desi „za nekoliko dana“, počelo je tek „nakon nekoliko mjeseci“.

I to neposredno nakon objavljivanja teksta na portalu Antikorupcija, koji je upozoravao na ovu činjenicu i nakon najave neformalne grupe građana “Drvar bez italijanskog otpada“ da više neće čekati, nego da će preduzeti sve što je u njihovoj moći da se ovaj problem riješi.

Jutros su, po otpad, u Drvar, došli novi kamioni. Ali će trebati da dođu još mnogi, kako bi se velika količina nelegalno deponovanog otpada uklonila. I kako bi konačno bio ispunjen zahtjev građana Drvara.

“Jutros smo dobili informaciju da je došao kamion i da se otpad odvozi. Da bismo bili sigurni da će to biti uklonjeno van teritorije Drvara telefonski sam kontaktirala policiju i tražila da odu na lice mjesta. Oni su na to pristali i rekli da će ispratiti kamion van teritorije opštine. Drago mi je da su se stvari pokrenule sa mrtve tačka, ali ovo je rješavanje posljedice dok uzrok problema i dalje ostaje otvoren. Kada to kažem, mislim na nadležne koji su dozvoli da se ovo dogodi“, istakla je Živna Sabljić aktivistkinja grupe “Drvar bez italijanskog otpada”. Najavljujući daljnje korake u ovom kontekstu:

„Kao neformalna grupa građana ćemo tražiti odgovornost. Tužilaštvo mora da obavi svoj posao i da se odgovorni sankcionišu u skladu sa zakonom. A, neki u ovom slučaju imaju i moralnu odgovornost i od njih ćemo tražiti da polože račune građanima koji im isplaćuju plate”.

Podsjetimo, nakon što je u martu prošle godine firma „Krom reciklaža“ dobila odobrenje za uvoz otpada iz Italije i nakon što je početkom jula otpad istovaren u Bosanskom Grahovu i Drvaru izazvao uznemirenost i proteste građana, a uvoznik se, u nastavku, oglušio o zahtjev Federalnog inspektora za zaštitu okoliša da riješi nastali problem, krajem prošle godine Federalna inspekcija je sklopila ugovor sa preduzećem “Kemeko BH”, koje je preuzelo obavezu da roku od 120 dana ukloni otpad.

“Prvobitno je kantonalna inspekcija naložila da se otpad vrati u Italiju, ali zbog, u tom slučaju dugih procedura jer je Italija odbila da otpad primi nazad, jefitnije je bilo da mi samostalno angažujemo firmu koja će taj otpad zbrinuti prinudnim putem. Firma Kemeko BH je dostavila najpovoljniju ponudu i odlučeno je da otpad zbrinu pod šifrom R1 – a to je spaljivanje”, rekao nam je je glavni federalni urbanističko-ekološki inspektor Ejub Salkić.

Salkić ističe da je po ugovoru na kompaniji da realizuje šrederovanje, odnosno usitnjavanje proizvoda u pogonima za reciklažu, i da oni imaju mašine za to.

“Potom oni po ugovoru treba da pronađu ovlaštenu spalionicu u kojo će se to finalizovati. Na kraju oni nama moraju donijeti potvrdu da su otpad zbrinuli u skladu sa ugovorom, a mi ćemo izvršiti inspekcijsku kontrolu i obavijestiti javnost o ishodu”, zaključio je Ejub Salkić.

Maid Hadžimujić direktor Kemeko BH ističe da su otpad počeli odvoziti u hale koje su u vlasnistvu kompanije, gdje će biti skladišten i šrederovan u postrojenjima firme.

“Mi ćemo možda iznajmiti i dodatne mašine za šrederovanje da se to što prije realizuje. Dakle, ovdje se radi o neopasnom otpadu i u procesu smo dogovora sa spalionicama unutar BiH, a nije isključeno da se otpad spali i u inostranstvu pošto je na zelenoj listi i nije potrebno čekati notifikacijski postupak. Dovoljno je da imamo jasnu dokumentaciju prema kojoj firma kojoj izvozimo otpad ima sve što je potrebno da opad spali. Vjerovatno će se otpad spaliti unutar BiH, ali ne isključujemo mogućnost da bude i inostranstvo”, rekao je Maid Hadžimujić ,direktor kompanije Kemeko BH i dodao:

“Ako nas vremenski uslovi posluže i ako ne bude nekih nepredviđenih okolnosti poput ‘lock-downa” u narednih 30 dana bi otpad sa svih pet lokacija – Bihać, Drvar, Bosansko Grahovo, Kiseljak i Busovača trebao biti uklonjen i u postupku pripreme za spaljivanje”.

Inače odvoz i uništavanje, odnosno spaljivanje italijanskog otpada će, kako je navedeno u ugovoru, koštati 165.600 KM. A nakon što otpad bude uništen, računi će biti dostavljeni Federalnom pravobraniocu, koji će ih pokušati naplatiti od vlasnika firme Krom reciklaža d.o.o. Drvar, koji je uvezao ovaj otpad, a onda odbio da ga sam ukloni.

Otpad će, ne desi li se nešto nepredviđeno, konačno biti uklonjen iz Drvara i drugih mjesta u kojima je nelegalno istovaren. A čitav slučaj ostaće kao još jedno svjedočanstvo neefikasnosti, odnosno sporosti naše vlasti u rješavanju problema. I kao potvrda potrebe i snage građanskog aktivizma. Bez koga čitav ovaj slučaj ne bi ni postojao. I bez koga bi ovaj otpad zauvijek i ostao tamo gdje je prvobitno nelegalno istovaren.

 

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije