Građanski aktivizam

„Eastern Mining“ obećao izvršiti sanaciju štete napravljene u Mehoriću. Aktivisti ih pitali kako misle vratiti živi svijet u rijeku.  

Javna tribina organizovana prošle sedmice u Kaknju umjesto da relaksira odnose prouzrokovala je dodatnu zabrinutost ne samo kod aktivista koji su se pobunili zbog spornih radnji investitora na njihovoj općini, već i kod ostalih koji su prisustvovali ovom skupu.

Predstavnici istraživačko-razvojne kompanije „Eastern Mining”, koja je već petu godinu prisutna  na području Vareša, nisu uspjeli da ubijede Kakanjce da njihova rudna eksploatacija u susjednoj općini neće imati negativan uticaj na području Mehorića, riječice Borivu i Trstionicu, kao i Vrući potok i Bukovicu, čijom se vodom snabdijeva i grad Kakanj.

Javna tribina koju su u četvrtak uveče organizovali u kakanjskom Domu kulture bila je zapravo fijasko po njih i čak je, umjesto da relaksira odnose, prouzrokovala dodatnu zabrinutost ne samo kod aktivista koji su se pobunili zbog aktivnosti investitora i na njihovoj općini, već i kod ostalih koji su prisustvovali ovom skupu.

„Po njihovim neubjedljivim odgovorima i nepripremljenošću da zainteresovanima na tribini pojasne sve detalje uticaja budućeg rada rudnika u Varešu i na područje Kaknja, jasno nam je da smo bili potpuno u pravu kada smo se organizovali i pokrenuli kampanju, uz podršku CCI-a. Prenijeli smo im svoje stavove, da naš problem ovdje nije samo Bukovica, nego i Trstionica, Boriva i Vrući potok. I mi težimo zaštitu cijelog ovog područja sa rijekama. Imamo elaborat koji je naručila općina Kakanj i urađen je još 2013. godine. Od tada do danas ništa nije urađeno na zaštiti, a sad vidimo i zašto. Svjesno se išlo na to da se prodaju prirodna bogatstva i time dovede do uništenja prirode. ZDK ima samo 1,5 odsto zaštićenih područja, samo spomenik Tajan, a 65 odsto je šuma. Zaštitom Tajana su Zavidovići i Žepče dobili pitku vodu, a šta je sa zaštitom naše Trstionice, Bukovice, Borive, pa i Vrućeg potoka, koji su izvorišta pitke voda. Isto tako očekujemo da bude zaštićena i prašuma Trstionica, koja je javno dobro“ – prenosi utiske sa Javne tribine član NGG „Park prirode Trstionica i Boriva“ Hajrija Čobo.

Kaže da je jedino pozitivno u svemu što su čuli od vareških investitora da će štetu koja je načinjena u Mehoriću sanirati do kraja ove sedmice. To obećanje lično je dao, takođe prisutni na tribini Paul Cronin, Izvršni direktor kompanije „Adriatic Metals“ iz Velike Britanije, u čijem vlasništvu je „Eastern Mining”. Pritom je izrazio svoje žaljenje zbog nastale situacije i zbog devastacije prirode na području Kaknja, tvrdeći da nije znao za dešavanja u Mehoriću.

„Zahvalili smo se za uklanjanje betonare i pratećih objekata, kao i obećanu sanaciju štete kada je u pitanju uklanjanje jalovine i ostalog materijala iz rijeka. Rekao je da su oni kao kompanija spremni učiniti sve da lokalitet vrate u stanje u kakvom je bio prije dvije godine, i da izvođač štetnik to po ugovoru mora ispuniti. Tvrdio je da je dan ranije uposlio nova četiri inženjera koji će vršiti nadzor nad sanacijom lokacije. Ali, pitali smo ga kako misli vratiti živi svijet u Trstionicu, jer trenutno u njoj više nema ni vodenih insekata, ni ribe, pa su čak nestale i žabe i punoglavci“ – kaže za portal Antikorupcija Hajrija Čobo.

Kakanjski aktivisti su svojom upornošću natjerali i vlasti općine Kakanj da se, nakon negiranja da su upoznati sa aktivnostima vareških investitora u njihovoj općini i Mehoriću, pokrenu i angažuju svoje inspekcijske organe i zbog devastacije u Mehoriću traže intervenciju nadležnih kantonalnih organa. Ne samo građevinske i inspekcije za zaštitu okolišta, već i šumarske inspekcije, kao i MUP-a.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije