Građanski aktivizam

Edukacija za mlade “Ne šuti, reaguj!”

"Želimo pridonijeti osvještavanju i educiranju javnosti o tome kako prepoznati, djelovati i spriječiti oblike nasilja nad ženama i djevojkama/djevojčicama u partnerskim vezama, bilo da je riječ o početničkim adolescentskim/srednjoškolskim vezama, zrelim vezama, vanbračnim ili bračnim zajednicama.", navodi se u saopštenju za javnost Udruženja za društvena istraživanja Global Analitika, koje prenosimo u cjelosti.

Udruženje za društvena istraživanja Global Analitika realizira projekat pod nazivom “Nasilje nije ljubav!”, uz finansijsku podršku Ekumenske inicijative žena.

Fenomen nasilja u partnerskim vezama tek je u posljednjih nekoliko desetljeća u svijetu prepoznat kao istaknuti društveni i javnozdravstveni problem. Danas se dosta govori o nasilju u porodici, ali se jako malo spominje nasilje koje se dešava u intimnim i partnerskim vezama mladih, a koje predstavlja nasilje počinjeno od strane partnera, bez obzira na to da li je riječ o partneru sa kojim je osoba u formalnoj ili neformalnoj vezi.

Ono što igra najveću ulogu kada je u pitanju nasilje u partnerskim vezama, jeste činjenica da isto počinje već u prvim vezama koje se ostvaruju u ranoj adolescenciji. Mladi u adolescentnim godinama stupaju u emotivne i intimne veze i u tom periodu formiraju svoj seksualni identitet, preispituju romantične i rodne uloge i definišu sliku o sebi.

Kroz projektne ciljeve želimo pridonijeti osvještavanju i educiranju javnosti o tome kako prepoznati, djelovati i spriječiti oblike nasilja nad ženama i djevojkama/djevojčicama u partnerskim vezama, bilo da je riječ o početničkim adolescentskim/srednjoškolskim vezama, zrelim vezama, vanbračnim ili bračnim zajednicama.

Jedna od aktivnosti projekta jeste i organizacija trodnevne edukacije u Sarajevu pod nazivom „Ne šuti, reaguj!“ za 30 mladih iz različitih dijelova BiH. Edukacija će se održavati 18. – 20. septembra u Hub Homeworku u Sarajevu.

Edukatori i gosti predavači su odabrani u skladu sa svojom ekspertizom, dugogodišnjim radom sa mladima i njihovim vještinama da uspješno prenesu svoje znanje i iskustvo na mlade.

Predavači su iz različitih relevantnih oblasti, a govoriti će o vrlo važnim temama kao što je nasilje u partnerskim odnosima, kako prepoznati isto, kako reagovati i zaštitit se, kome se obratiti za pomoć itd.

Realizacijom edukacije za mlade omogućiti ćemo direktni doprinos mladih ovoj temi, kroz educirane radionice podizanja svijesti o nasilju nad ženama u partnerskim vezama kroz različite istinite priča i iskustva žena, uključujući preventivne pristupe.

Prijaviti se možete do 16. septembra na linku ili na e-mail: amina.globalanalitika@gmail.com.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije