Građanski aktivizam

Energetski paket: Predstavnički dom Parlamenta FBiH jednoglasno odlučio o nacrtima tri zakona iz oblasti energetike!

Saopštenje za javnost Aarhus centra u BiH.

Jučer je Predstavnički dom Parlamenta FBiH usvojio tri zakona iz oblasti energetike: Nacrt Zakona o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u FBiH; Nacrt Zakona o električnoj energiji FBiH; te Nacrt Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije.

Zastupnici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH su istovremeno odlučivali o navedenim nacrtima u formi “energetskog paketa”, jer nacrti zakona regulišu istu materiju. Fokus diskusije i ujedinjeni stav svih zastupnika je bilo da je odlučivanje o ovim nacrtima trebalo doći mnogo ranije na dnevni red  Predstavničkog doma. Iskazana je i bojazan da će proći još vremena dok zakoni ne vide svjetlo dana, s obzirom da će doći do izmjene sastava i mandata zatupnika zbog nadolazećih  generalnih izbora. Pojedini zatupnici su istakli da se o ovim nacrtima zakona odlučuje samo zato jer je na svjetskom nivou došlo do energetske krize zbog rata u Ukrajini, gdje naročito u Evropi dolazi do ubrzanog pronalska alternativnih izvora energije i odmicanje od fosilnih goriva.

Dugo  smo čekali na ovaj energetski paket, i iako nije savršen i ima određenih nedorečenosti,  Nacrt Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije (Nacrt  Zakona o korištenju OIE i EK)  nudi nova rješenja, a vrlo je bitno to da su mHE izostavljene kao obnovljivi izvori energije! Također, bitna je stavka da se tekst Nacrta Zakona o električnij energiji usaglašava sa nedavno usvojenim Prijedlogom Zakona o dopunama Zakona o električnoj energiji FBiH. Dalje, otvara se kategorija „prosumera“ u  Nacrtu  Zakona o OIE i EK gdje će se obični građani po prvi put podsticati da proizvode električnu energiju za svoje potrebe. To je veliki korak naprijed u odnosu na aktuelni Zakon i zato je nužno da se novi Zakon o korištenju OIE i EK  kao i Nacrt  Zakona o električnij energiji usvoje čim prije, uz učešće javnosti, a koja će ove tekstove dodatno unaprijediti“; ističe Emina Veljović, izvršna direktorica Udruženje “Resursni Aarhus centar u BiH.”

Podsjećamo, aktivisti i građani FBiH doživjeli su historijski trijumf za spas rijeka kada je početkom jula Dom naroda Parlamenta FBiH  usvojio Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o električnoj energiji FBiH,  koji sada daje jasniju definiciju šta su male hidroelektarne (mHE), a to su  svi hidroenergetski objekti do 10 MW. Naročito bitna promjena jeste da se  za sve hidroenergetske objekte do 10 MW,  neće više izdavati energetske dozvole,  bez  kojih se ovi objekti ne mogu graditi! Upravo na taj način dolazi do “obustave”, odnosno do “moratorijuma na mHE.” Ali, s obzirom da je u nacrtu cjelokupan Zakono električnoj energiji, vrlo je važno da tekst ovog nacrta ostane dosljedan usvojenom Prijedlogu Zakona o dopunama Zakona o električnoj energiji FBiH u cilju zaštite rijeka od mHE, a isto je bitno i u odnosu na Nacrt  Zakona o korištenju OIE i EK FBiH.

Zastupnica, gđa Sanela Klarić, je predložila da Predstavnički dom Paralementa FBiH stavi na dnevni red i izmjene Zakona o koncesijama. Ali njen prijedlog nije uvažen. Iz tog razloga, krećemo u jaču kampanju da se čim prije razmatra i ovaj Zakon, kao i da ubrzamo usvajanje novog Zakona o korištenju OIE i EK. Naime, usvajanje energetskog paketa u kombinaciji sa izmjenama Zakona o koncesijama je veomo važno za adekvatnu i dosljednu zaštitu naših rijeka od mHE;” ističe Sunčica Kovačević, projektna asistentica Udruženja “Resursni Aarhus centar u BiH.”

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije