Građanski aktivizam

Festival kanalizacionih cijevi: Vrbasu potreban sistem za prečišćavanje otpadnih voda

Istraživački centar za prostor od 20. do 25. septembra na rijeci Vrbas u Banjaluci organizuje Festival kanalizacionih cijevi.

Cilj festivala je da pokrene široku javnu debatu o problemu zagađenja rijeke Vrbas, da podigne svijest o važnosti ove teme, da se pridruži različitim inicijativama za početak izgradnje sistema za prečišćavanje otpadnih voda, te da izvrši pritisak javnosti na donosioce odluka u pravcu zaštite životne sredine i održivog razvoja.

Organizatori su najavili da program festivala obuhvata urbane šetnje, vožnje dajak čamcima, izložbu studenstkih projekata i panel diskusiju, a glavni dio je studentska radionica.

Studenti će po modelu projekta small SCALE mapirati kanalizacione ispuste u rijeku Vrbas u užem urbanom jezgru (između mostova Zeleni i Rebrovački), a zatim će u saradnji sa mentorima raditi na pripremi info letka o temi, na urbanom dizajnu za odabrane lokacije na obali Vrbasa, te realizaciji jedne prostorne instalacije. Prijave za radionicu su otvorene do 29.8. na icprostor@gmail.com“, naveli su iz Istraživačkg centra za prostor.

Dešavanja na festivalu je moguće pratiti putem profila Istraživačkog centra za prostor i projekta small SCALE na društvenim mrežama.

Projekat sufinansira Ambasada Francuske u Bosni i Hercegovini.