Građanski aktivizam

Grad Doboj plaća obnovu vikendice savjetniku bivšeg gradonačelnika, a ne plaća poreze i doprinose

Centar za humanu politiku zahtjeva od tužilaštva istragu krivične odgovornosti sadašnjeg i bivšeg gradonačelnika Doboja. Saopštenje ove nevladine organizacije, koje potpisuje njen predsjednik Momir Dejanović, objavljujemo u cjelosti.

Centar za humanu politiku zatražio je od Republičkog javnog tužilaštva da istraži krivičnu odgovornost sadašnjeg i bivšeg gradonačelnika Doboja zbog sumnje da su izvršili produžena krivična djela zloupotrebe službenog položaja ili ovlaštenja i trgovine uticajem kada su predložili skupštini grada da usvoji odluku o angažovanju 37.071 KM budžetskih sredstava na ime pomoći Krešimiru Zubku za sanaciju štete na vikendici, kao i zbog angažovanja budžetskih sredstava za još neke namjene bez javnog poziva, poštenih kriterijuma i nekoruptivnog interesa.

Finansiranje obnove devastiranih stambenih objekata i druge imovine u ratu,  poplavama i drugim nepogodama nije i ne bi bilo sporno da postoji sistemsko rješenje i namjera da se pomogne svim oštećenim vlasnicima ove imovine, ali je sporno kada grad Doboj i njegova javna preduzeća navodno nemaju novca za plaćanje poreza i doprinosa, a imaju novca za ovakve pomoći i slične troškove i kada je ta pomoć selektivna, koruptivna, diskriminativna, jaranska i povezana sa ratnom odgovornošću bivšeg gradonačelnika Doboja koga je Krešimir Zubak savjetovao i zastupao u sudskim postupcima.

Od Republičkog javnog tužilaštva zatraženo je da prijavu ne ustupa Okružnom tužilaštvu Doboj s obzirom da korumpirani dobojski tužioci ne istražuju i ne optužuju gradonačelnike Doboja, bivšeg direktora Elektro Doboja i druge odgovorne za višemilionski kriminal, a istražaju i optužuju nezaštićene bivše načelnike opština zbog dodjele pomoći nezaposlenim majkama koje imaju više djece.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije