Građanski aktivizam

Građani detektuju nedostatak spremnosti nadležnih institucija da preuzmu inicijativu kako bi se dogovoreno realizovalo i nelegalna eksploatacija šljunka zaustavila

Neophodnost bolje saradnje između nadležnih institucija, kako unutar tako i između entiteta, donošenje suštinskih promjena u primjeni strateških i planskih dokumenata, promjena u načinu na koji se daju administrativne dozvole i uspostavljanje efikasnog sistema kontrole, nadzora i kažnjavanja nelegalnih aktivnosti, te, potreba veće uključenosti građana, zaključci su danas (08.06.), u Doboju, održanog okruglog stola, na kome je nastavljen dijalog civilnog društva, odnosno građanskih aktivista, sa predstavnicima institucija sistema. Saopštenje organizatora okruglog stola - neformalnih grupa građana „Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka u slivu rijeke Bosne“ i „Zaustavimo nelegalnu eksploataciju šljunka u Maglaju“ - prenosimo u cjelosti.

Poplave, devastirana životna sredina i višemilionska šteta samo su neke od posljedica višedecenijske nelegalne eksploatacije minerala u slivu rijeke Bosne. Od 2014. godine pa do danas urađene su brojne studije i analize koje su potvrdile da su zbog načina na koji se eksploatiše šljunak slivovi devastiranih rijeka mnogo više izloženi riziku od poplava.

U cilju ponovnog pokretanja dijaloga  o ovom zajedničkom problemu i pronalaska najboljeg načina da se pristupi njegovom rješavanju, neformalne grupe građana „Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka u slivu rijeke Bosne“ i „Zaustavimo nelegalnu eksploataciju šljunka u Maglaju“ su danas u Doboju organizovale zajednički okrugli sto kome su prisustvovali predstavnici grupa građana, predstavnici Republičke uprave za inspekcijske poslove RS, Federalne uprave za inspekcijske poslove, Republičke uprave civilne zaštite, eksperti iz navedene oblasti i drugi gosti.

„Prije dvije godine smo imali sličan sastanak i primili smo k znanju primjedbe koje su bile od građana i mi smo poduzeli aktivnosti koje su propisane zakonom o vodama Federacije i zakonom o inspekcijama, tako da, što se tiče vađena materijala na teritoriji Federacije nemamo do sad nikakvih iznenađenja, nema nelegalne eksploatacije, držimo to pod kontrolom. Pozivam građane, ukoliko primjete da smo napravili propust, da se slobodno jave i naprave prijave a mi ćemo izaći na teren“, izjavio je Mirsad Smailagić, Federalni vodoprivredni inspektor iz Federalna uprave za inspekcijske poslove.

Podsjećamo, u prethodnih godinu i po dana, predstavnici neformalnih grupa građana su se u dva navrata sastali sa predstavnicima Inspektorata, Okružnog javnog tužilaštva, Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva RS, JU Vode RS, Agencije za vodno područje rijeke Save predstavnicima Općine Maglaj i drugih, u Doboju i Maglaju. Na održanom okruglom stolu, kao i na prethodna dva, došlo se do sličnih zaključaka, kao što su neophodnost bolje saradnje između nadležnih institucija, kako unutar tako i između entiteta, donošenje suštinskih promjena u primjeni strateških i planskih dokumenata, promjena u načinu na koji se daju administrativne dozvole i uspostavljanje efikasnog sistema kontrole, nadzora i kažnjavanja nelegalnih aktivnosti. Posebno je naglašena neophodnost veće uključenosti građana u vidu građanskih inicijativa, prijedloga lokacija za produbljivanje i čišćenje korita, kao i  podnošenja prijava po uočavanju nelegalne aktivnosti.

„Dobra strana ovih skupova jeste identifikacija prostora za dalje djelovanje na rješavanju problema i donošenja odluka o konkretnim akcijama. Ono što zabrinjava jeste nedostatak spremnosti nadležnih institucija da preuzmu inicijativu kako bi se dogovoreno zaista i realizovalo. Zbog toga je korisno periodično organizovanje skupova kako bi se vidjelo koliko je do danas urađeno, koliko nije i zašto, i kako bi se građani dodatno informisali o aktivnostima i upoznali sa načinom na koji mogu učestvovati i pomoći“, jedna je od poruka koju su aktivisti za uređeni vodotok rijeka Bosna i Drina uputili sa Okruglog stola u Doboju.

Podsjećamo javnost, neformalne grupe građana se zalažu da uređenom, konkretno definisanom legislativom, nadležne institucije dodjeljuju koncesije ili daju administrativne dozvole sa preciziranim količinama očišćenog materijala i eksploatisanog šljunka, čime se obezbjeđuje uređeno korito rijeke Bosne, što će dovesti do toga da su građani efikasnije zaštićeni od mogućih poplava, opasnosti za živote i materijalne štete. Takođe, da i kontrolni organi dosljedno rade svoj posao i preduzimaju mjere da se suzbije nelegalna i nekontrolisana eksploatacija minerala.

„Neformalna grupa građana koje se bave problemom nelegalne i nekontrolisane eksploatacije šljunka na području Doboja, Vukosavlja, Modriče i Šamca u proteklih godinu dana podnijeli su ukupno 10 prijava nadležnima, Aktivisti iz Zvornika su uz podršku CCI podnijeli ukupno 8 prijava nadležnima, a što se tiče prijava u radu dvije neformalne grupe građana, Grupe u Maglaju i Grupe za Zavidoviće i Žepče, one su od početka rada podnijele 4 prijave Federalnoj vodnoj inspekciji tražeći postupanje ili kontrolni nadzor na naznačenim lokalitetima“, informacije su o podnesenim prijava Grupa sa Okruglog stola u Doboju.

Predstavnici grupa građana su još jednom pokazali spremnost za nove aktivnosti kako bi se uhvatili u koštac sa problemom nelegalne i nekontrolisane eksploatacije šljunka. Sa druge strane, od nadležnih za upravljanje i nadzor nad vodotokom rijeka u BiH se očekuje da se aktivnije i konkretnije uključe u problematiku rješavanja nelegalne i nekontrolisane eksploatacije minerala iz rijeka i zemljišta uz priobalje. To je i preduslov da su u budućnosti građani bolje zaštićeni u slučaju povećanih padavina, porasta vododostaja rijeka i eventualnih poplava.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije