„Spasimo Drinu“ – Incijativa za sprječavanje gradnje postojećeg rješenja obaloutvrde na rijeci Drini

Građani Goražda na protestu protiv gradnje zida na obali Drine (VIDEO)

Građani Goražda na istoku Bosne i Hercegovine protestovali su zbog gradnje velikih betonskih blokova uz rijeku Drinu koji bi trebali služiti za odbranu od poplava. Kažu da će izgubiti slobodan pristup rijeci i da im je već pala vrijednost nekretnina. Gradonačelnik Goražda, s druge strane, tvrdi da su protesti politički motivisani, a o svemu se oglasila i Svjetska banka, koja ovaj projekt kreditira s više od pet miliona eura.